Søndre Høland kirke

Søndre Høland kirke i Hemnes ser ut til å være tredje kirke på stedet. Den første kirken, fra middelalderen, var viet til Sankt Olav (22. januar). Den ble revet rundt 1620 og erstattet med en tømmerkirke. Nåværende kirke står cirka halvannen kilometer lenger sørøst og ble innviet i 1866. Da dagens kirke stod klar, ble den gamle revet. De tidligere kirkene omtales som Hemnes kirke, et navn som iblant brukes også om dagens kirke. Den gamle kirkegården holdes fortsatt i hevd.

Dagens kirke er en tømret korskirke med ca. 500 plasser. Det ser ut til at kirken er bygget etter tegninger av Anders Haneborg som bygger på Båstad kirke i nabokommunen Trøgstad, tegnet av Chr.H. Grosch. Byggmestre var Gudbrand Johnsen Finholt og Andreas Sand. (Johnsens fornavn staves forresten på forskjellige måter i forskjellige kilder: Både Guldbrand, Gulbrand og Gudbrand forekommer for det som må antas å være samme person. Dette gjelder selv internt i kilder som Norges kirker.) Som vanlig har utvendig og innvendig bordkledning kommet til noen år senere, det siste i 1875, da kirken også fikk flere vinduer. Det kan se ut til at spiret ble reparert i 2009.

Johnsen og Sand har også stått for interiøret. Altertavlen er malt av Christen Brun etter Adolph Tidemands populære bilde Oppstandelsen i Bragernes kirke i Drammen. Prekestolen har fem fag med to rundbuemotiver i hvert. Døpefonten i kleberstein er overtatt fra den gamle kirken. Det samme gjelder et dåpsfat og noe annet kirkesølv samt to kirkeklokker. Kirken sies å ha et Amund Eriksen-orgel fra 1866 som ifølge Wikipedia ble ombygget i 1965 av Norsk Orgel- og Harmoniumfabrikk (mens kirkeleksikonet sier ca. 1970). Inventaret er for øvrig skildret i «Norges kirker», som leserne henvises til. Der skildres dessuten den tidligere tømmerkirken som ble revet på 1860-tallet. Ellers ble det i 2006 meldt at kirken fikk julekrybbe laget av polske Ryszard Zajac. Kirken brukes også til konserter.

Kirken er omgitt av kirkegård, og øst for kirken står et gravkapell fra 1924. Kirkegården ble ifølge Norges kirker utvidet i 1959 og 1961. Den strekker seg et godt stykke østover, og det er også et kirkegårdsstykke vest for fylkesvei 226. Menighetshuset er ca. 300 meter unna, og menigheten driver også barnehage.

Menighetsbladet kan leses her.

Kilder og videre lesning:

Vist 1411 ganger. Følges av 1 person.
Annonse

Nye bilder