Tøyen kirke

Tøyen kirke ligger nær Tøyen-enden av Herslebs gate (nr. 43) i Oslo og er en del av et større kvartal snarere enn et frittstående bygg. Likevel er det et iøynefallende bygg når man går forbi på stedet. Kirken ble tegnet av Halfdan Berle og innviet 17. mars 1907, en måneds tid etter at Tøyen småkirkemenighet ble opprettet (under Grønland sogn).

Småkirkene var vel på en måte forløpere for arbeidskirkene. Her arter det seg ved at en rekke funksjoner er i samme bygg. Kirkerommet (med 700 plasser) er i annen etasje, mens det i første etasje er en noe mindre menighetssal (utvidet i 1934 til 500 plasser). Videre ble kirken utvidet med prestebolig, menighetssøsterbolig, kontorer og daghjem («Børnekrybben») tegnet av samme arkitekt i 1912.

Altertavlen ble malt av Emanuel Vigeland og ble opprinnelig laget til Vålerengen kirke. Alterkarene er tegnet av arkitekten, og tre glassmalerier fra 1931 er tegnet av Borgar Hauglid og utført av G.A. Larsen. Jørgensen-orgelet ble skjenket av Oslo Sparebank samme år.

Fra 1917 til 1930 fantes en menighet oppkalt etter Wilhelm Andreas Wexels, Wexels’ menighet, som leide Tøyenkirken. Den omfattet området mellom Nybrua, Heimdalsgata, Grønland, Lakkegata og Hausmanns bru. Ved nedleggelsen ble den tilbakeført til Grønland menighet via Vaterland småkirkemenighet.

I 1984 ble Tøyen småkirkemenighet innlemmet i Grønland menighet, og kirken har siden vært disponert av Kirkens bymisjon, som her har sitt bymisjonssenter. Bygget ble rehabilitert og gjeninnviet i 1990.

Kilder og videre lesning:

  • M.C. Kirkebøe: Oslos kirker i gammel og ny tid (Ny utgave ved K.A. Tvedt og Ø. Reisegg, Kunnskapsforlaget, 2007), s. 135-136

  • Artemisia.no
  • Knut Are Tvedt (red.): Oslo byleksikon (5. utg.; Kunnskapsforlaget, 2010), s. 588-589 og 631
  • Oslo Bymisjon om sitt bymisjonssenter
  • Alf Henry Rasmussen: Våre kirker. Norsk kirkeleksikon (Vanebo Forlag, 1993), s. 718

Vinduer

Bygget i husrekken

Hertzberg kro

Vist 4370 ganger. Følges av 1 person.

Kommentarer

Fine detaljer

Annonse

Nye bilder