Grønland kirke

Et av de mest berømte radarpar i norsk arkitekturhistorie er Schirmer og von Hanno. Andreas Friedrich Wilhelm von Hanno samarbeidet med den eldre og mer erfarne Heinrich Ernst Schirmer på mange prosjekter, deriblant flere kirker. Men med Grønland kirke tok det slutt. Begge sendte inn forslag i arkitektkonkurransen, og von Hanno vant.

Von Hanno tegnet for øvrig også skole, brannstasjon og politistasjon, som sammen med kirken utgjør en enhetlig bygningsgruppe i en bydel som nettopp (1859) var blitt innlemmet i Christiania. Grønland prestegjeld ble opprettet i 1861. En stund ble det vurdert å utvide Oslo kirke (nå Gamlebyen), men i 1864 bestemte man seg for å kjøpe opp tomter i området til disse bygningene. Nærmest kirken, rett vest for den, ligger den nå nedlagte brannstasjonen, som er brannmuseum. Før kirken stod klar, ble Oslo kirke brukt som interimskirke.

Grønland kirke ble innviet av biskopen den 3. mars 1869. Det er en nyromansk langkirke i upusset tegl. Den hadde opprinnelig 1380 plasser, men dette er siden redusert til ca. 800, ifølge Kirkesøk. Kirken dominerer sine omgivelser, er relativt godt synlig på avstand selv i dag og kalles iblant «Østkantens katedral». Dens visstnok tunge og massive utseende var omdiskutert fra første stund.

Interiør og inventar var ikke spesielt fint i begynnelsen, men det har vært arbeidet mye med kirkens utsmykning siden den tid. Både døråpninger, vindusåpninger og korbue er rundbuet. I skipet er det gallerier langs tre vegger, og søylerader skiller sideskipene fra hovedskipet. Interiørfargene ble satt av Odd Helland i 1969 og skal være lysere enn de tidligere fargene.

De tre kirkeklokkene er fra da kirken var ny. Det gjelder også glassmaleriene i fem vinduer i korets apsis. Ellers er alteret blitt endret og restaurert i forhold til det opprinnelige. Det ble utsmykket med to treskulpturer av Thorleif Sohlberg i 1939, men fremstår nå med et enkelt kors. Ifølge boken «Oslos kirker» fikk kirken i 1939 også nye stoler i koret, skåret i eik. Prekestolen ser ut til å være i eik, men det er ukjent for undertegnede om den er fra samme anledning. Kirken fikk i 1949 nye benker og nytt lysanlegg. På 1950-tallet fikk den nytt kirkesølv fra Tostrup. Kirken overtok i sin tid et Walcker-orgel etter Johannes kirke. Det ble i sin tid visstnok utbedret og modernisert, men er i dag ikke spillbart, og i kirken brukes et digitalt orgel. Kirken ble restaurert i 1988, og også på 2010-tallet foreligger planer om oppussing, restaurering og utvidelse.

Det finnes en rekke interiørbilder her og her, og enkelte lar seg oppdrive ved billedsøk på Google, Flickr eller andre steder.

Det har vært et par småkirkemenigheter under Grønland sogn. Vaterland småkirke ble revet (og sognet innlemmet i Grønland) i 1959. Tøyen småkirkesogn ble innlemmet i Grønland i 1984 og bygget overtatt av Kirkens bymisjon. I 2012 ble Grønland og Gamlebyen menigheter slått sammen til én med Grønland som kirke.

Vis-à-vis Grønland kirke, på den andre siden av Grønlandsleiret (i nr. 41), ligger Grønland menighetshus. Det ble tegnet av Ove Ekman og oppført i 1911-13. Dessverre er det skjemmet av takutspring i første etasje. Det finnes ellers administrasjonslokaler for kirken i Gamle Oslo bydel ved siden av en storkiosk i Grønlandsleiret 31, også dette vis-à-vis kirken.

Det er ikke kirkegård her. Begravelser skjer i Gamlebyen gravlund eller som urnegraver på Østre gravlund. Menighetshuset leies ut til en kongolesisk menighet og til Christ Embassy International.

Kilder og videre lesning:

Grønland menighetshus

Kirkene i Gamle Oslo

Sett fra Middelalderparken

Vist 1258 ganger. Følges av 2 personer.

Kommentarer

Flott bildeserie .
Et landemerke i Grønlandsleiret, men er bare oppmerksom
på kirken når en passerer forbi med offentlig kommunikasjon

Grønland kirke er fra 01. 01. 2013 sognekirke for det nyopprettede Gamlebyen-Grønland sogn. Grønland menighet hadde på et visst tidspunkt hele 3 småkirkemenigheter innen sine grenser. I tillegg til Tøyen og Vaterland eksisterte i en tiårsperiode til slutten av 1920-tallet Wexels menighet. Kirken har et veridfullt orgel av den tyske orgelbyggeren Walcker, som opprinnelig stod i Johanneskirken, som ble revet i 1926. Deretter ble det gjenoppbygget i Grønland. Orglet står i dag som en ruin på galleriet og er blitt erstattet av et Allen digitalorgel. Kirken har en stor katedralakustikk som gjør den velegnet til konserter.

Kirken står foran en større oppussing og opprustning. Det foreligger planer om å åpne rommet foran kirken med trapper ned mot gaten. Slik kirken ligger i dag, er den innegjerdet og inngangen usynlig fra gateplan. Videre foreligger det planer om å dele opp det store kirkerommet slik at det blir plass til noen mindre rom under galleriet.

Ja, jeg så det kom forskjellige reaksjoner på digitalorgelet. Er det ment som varig løsning eller midlertidig inntil finansiering av restaurering?

Nils Vitnæs skal også ha ett modellskip i denne kirken! Skulle gjerne ønske jeg fikk sett ett bilde av det, eller fra det som henger i kirken i Rygge :-) Han var min oldefar, far til min farmor

Annonse

Nye bilder