Bøverdal kirke

For lenge siden stod det en kirke på grunnen til Uppigard Galde, men den ble tatt av flommen, og Bøverdalen var uten kirke i flere hundre år.

Først på 1860-tallet ble det ny kirke, tegnet av gårdbruker Erik Pedersen Rusten, som var en pådriver for kirkebygging i mange år. Byggmester var Jakob Jonsen Storlien fra Dovre, som hadde med seg et arbeidslag. Grunnmuren ble påbegynt høsten 1862, og kirken ble innviet den 22. august 1864. Det er en åttekantet, laftet kirke med 150 sitteplasser og galleri. Kirken var visstnok hvitmalt utvendig, og jeg antar at nåværende farge er fra en restaurering i 1952.

Rusten tegnet også altertavlen, den oppstandne og triumferende Kristus, omgitt av engler og med et nattverdsmotiv under. Jo Vesleøygard skar krillskrud rundt bildet samt korbuen. Prekestolen er laget av Jehans Odde fra Garmo. Rusten skar for øvrig også et krusifiks. Det ble senere henlagt på loftet, men ble funnet frem igjen ved restaureringen i 1952. Ved samme restaurering fikk kirken glassmalerier laget av Frøydis Haavardsholm i to av vinduene. Ifølge Norsk kirkeleksikon har kirken en døpefont i tre fra 1964, men det er mulig at årstallet er en trykkfeil. Orgelet er fra Rieger-Kloss fra 1960, og de to kirkeklokkene er fra Ole Olsen & søn.

Kommunens nettsider har inventarbilder samt mer detaljerte beskrivelser av det som er skildret her.

Kilder og videre lesning:

Vist 1023 ganger. Følges av 1 person.

Kommentarer

Så fin!

Annonse

Nye bilder