Engehaugen kirke

Bygget som huser Engehaugen kirke ved Kopperud i Gjøvik, ble opprinnelig oppført som HVPU-institusjon. I dag er det bygget om til arbeidskirke, med kirkerom der det en gang var gymsal. Kirken ble innviet av biskop Rosemarie Köhn i 1994.

I sokkeletasjen er det menighetsbarnehage, og det foregår ellers forskjellige kulturelle aktiviteter i tilknytning til kirken. Dessuten holdes katolske messer i denne kirken. Det finnes enkelte interiørbilder hos Kirkesøk.

Fra 1980 og til kirken stod klar, ble Karmel bedehus brukt som interimskirke.

Det var bispevisitas på stedet i mars 2011.

Kilder og videre lesning:

Støpul utenfor kirken

Vist 638 ganger. Følges av 1 person.
Annonse

Nye bilder