Ullern kirke (Oslo)

Ullern kirke er et kjent landemerke i det vestlige Oslo der den ligger på en høyde sør for Ullernchauseen. Tomten ble i sin tid ble skjenket av Løvenskiold-familien, som har familigrav her. Kirken ble tegnet av den nyansatte kommunearkitekten Harald Bødtker og innviet av biskopen den 3. juni 1903. Først i 1906 ble Ullern sogn opprettet, utskilt fra Vestre Aker.

Opprinnelig var det planlagt å oppføre en toskipet langkirke av Georg Bull, og den skulle kunne utvides til treskipet ved behov. Så besluttet man å bygge treskipet fra starten, og tegningene ble bearbeidet i 1899 av Johan Storm Munch. Tegningene ble godkjent av kommunestyret, men gikk tapt i en brann i bygningen der Munch hadde kontor. Dermed fikk Bødtker oppdraget.

Vi har å gjøre med en nyromansk korskirke i murstein med pussede, hvitkalkede vegger. Opprinnelig var fasaden glattpusset, men pussen er senere fjernet til fordel for en tynnere en som viser noe av teglsteinsstrukturen. Kirken har et kraftig, firkantet sentraltårn med pyramidetak og tre klokker fra Olsen Nauen. Opprinnelig hadde den overlys i kor og hovedskip, men dette er senere gjenmurt. Antallet sitteplasser er 900. Kirken fikk elektrisk belysning i 1911, og det ble gjort større utbedringsarbeider i 1939-41, ledet av Domenico Erdmann. Våpenhuset ble utbedret i 1947.

Korets apsis har et veggmaleri utført al secco i 1908-09 av Eilif Peterssen med Kristi himmelfart som motiv. Erdmann var for øvrig Peterssens assistent og utførte en rekke detaljer, deriblant frisene under kormaleriet. Omkring alteret i koret står bysantinsk baldakin båret av fire søyler i italiensk marmor. Alt dette og mye av inventaret ellers er finansiert gjennom rike gaver til kirken. Blant utsmykningen ellers kan vi nevne store glassmalerier i tverrskipene av Gabriel Kielland, alterkrusifiks av Ola Geelmuyden, et bronserelieff ved hovedinngangen med motivet Jesus som velsigner de små barna, ved Wilhelm Rasmussen, samt et relieff av Anders Svor som forestiller Kristus i Getsemane. Inventar, stolrader, prekestol og galleribrystning er i furu, opprinnelig malt som imitert eik. Veggene har rene murflater, og utsmykningen er smakfullt og effektfullt gjennomført uten overdrivelser.

Kirken fikk i 1987 et orgel fra Åkerman & Lund orgelbyggeri til erstatning for et eldre Jørgensen-orgel.

Sør for kirken står et minnesmerke over falne i menigheten under den annen verdenskrig utført av Nic. Schiøll og avduket av Haakon VII i 1947. Navnene på de falne står på en minnetavle i våpenhuset.

Rundt kirken er en stor og vakker kirkegård, og her fortelles det fra en historisk kirkegårdsvandring som det lokale historielaget arrangerte omkring hundreårsjubileet. Den store kirkegården til tross henviser Gravferdsetaten også til Voksen kirkegård. Ved innkjørselen i sør står et kapell som i flere år har vært åpent for publikum. Det finnes også et menighetshus i nærheten.

Menighetsbladet kan leses på kirkens nettsted.

Kilder og videre lesning:

  • M.C. Kirkebøe: Oslos kirker i gammel og ny tid (Ny utgave ved K.A. Tvedt og Ø. Reisegg, Kunnskapsforlaget, 2007), s. 118-119

  • Jens Christian Eldal og Kiri Havran: Kirker i Norge, bind 3: Med historiske forbilder. 1800-tallet (ARFO, 2002), s. 196-199
  • Knut Are Tvedt (red.): Oslo Byleksikon (5. utg.; Kunnskapsforlaget, 2010), s. 592-593
  • Kirkens eget nettsted
  • Alf Henry Rasmussen: Våre kirker. Norsk kirkeleksikon (Vanebo Forlag. 1993), s. 701
  • Wikipedia
  • Kirkesøk
  • Gravferdsetaten i Oslo kommune (også PDF-kart)

Krigsminnesmerke

Relieff over inngangen

Krigsminnesmerke

Gravkapell

Gravkapellets inngangsparti

Oppstandelsen

Vist 2871 ganger. Følges av 1 person.

Kommentarer

Jeg vil nevne at altertavlen til Eiliv Petersen antakelig er inspirert av et felt i baldakinen i kirken Miniato al Monte i Firenze. Innvendig i i baldakinen der , som er kassattert i kvadratiske felt er et felt med motiv som til forveksling er likt altertavlen i Ullern, bare selvfølgelig mye mindre.

Takk for tipset. Må innrømme at tanken ikke hadde falt meg inn, for jeg har tenkt på klassiskpåvirkningen som et tidlig fenomen i Peterssens karriere. Finnes det et godt bilde av dette motivet på nettet? Antar at det er øverst under det de kaller Tabernaklet, men jeg finner bare oversiktsbilder, så jeg får ikke sett det ordentlig.

Annonse

Nye bilder