Nordstrand kirke

Nordstrand kirke ser kanskje ikke umiddelbart ut som en typisk Nordan-kirke. Noe av grunnen er det kraftige vesttårnet og trappegavlene, som er en senere tilvekst som arkitekt Georg Greve står bak. Det har skjedd flere ombygginger her gjennom årene, så la oss rekapitulere.

I 1858 bestemte man seg for å bygge to kapeller i Aker: ett i den østlige delen og ett i den vestlige delen. Det vestlige ble lagt til Sørkedalen, det østlige her. En nygotisk langkirke i ble tegnet av Jacob Wilhelm Nordan. Opprinnelig plan gjaldt vissnok en trekirke, men det ble oppført en teglkirke under ledelse av murmester A. Lenschow. Den ble innviet som Østre Aker kapell den 4. januar 1866 av biskop J.L. Arup, assistert av 18 prester. Navnet ble senere endret til Sæter kapell og i 1906 til Nordstrand.

I 1886 ble kapellet påbygget med sakristi og orgelgalleri. Det ble foretatt større reparasjoner. Prekestolen ble gjort mindre og flyttet fra nordre til søndre langvegg. Utsmykningen ble utført av dekorasjonsmaler Halfdan Davidsen. I 1916 fikk kirken tre lysekroner, og i 1919 malte Frøydis Haavardsholm to glassmalerier i koret, en gave fra en kjøpmann. Nordre sakristi ble utvidet i 1923. Slik så kirken ut i 1929.

I 1934 fikk kirken sitt nåværende utseende: Den ble forlenget mot vest og fikk det karakteristiske tårnet med trappegavler besørget av Georg Greve. Ved samme anledning fikk kirken et tredje glassmaleri av Haavardsholm til erstatning for Christen Bruns gamle altertavle og ellers nytt farget glass i vinduene. Dessuten fikk den sitt nåværende Jørgensen-orgel på galleriet, et orgel som er i dårlig stand. (Et nyere kororgel fra Åkerman & Lund brukes vanligvis ved gudstjenester.) Kirken ble gjenåpnet den 30. mai 1935 ved biskop Lunde.

Det har siden 1966 vært arbeidet for å få utvidet kirken. I 1989 ble en totrinnsplan godkjent, hvorav trinn 1, utbygging av menighetshus tegnet av Arne Sæther, ble utført i 1991. I 2012 ble det meldt at det er bevilget midler til trinn 2. Lokalavisen har en skisse av den utvidede kirken og forteller at antall sitteplasser blir doblet. Det har også vært innsamlingsaksjon for nytt orgel, og den ser ut til å ha fått nytt liv i den anledning. Orgelbyttet er avhengig av utvidelsen.

Kirken har ellers to kirkeklokker (og NRK har lydopptak av dem). Antallet sitteplasser er i dag ca. 230.

Kirken har en relativt stor kirkegård på østsiden. Den har endret form og størrelse noen ganger pga. omregulering, bl.a. i forbindelse med veiutbygging. I et sørlig hjørne av kirkegården er Kirkebakken barnehage.

Kilder og videre lesning:

  • M.C. Kirkebøe: Oslos kirker i gammel og ny tid (Ny utgave ved K.A. Tvedt og Ø. Reisegg, Kunnskapsforlaget, 2007), s. 48-49

  • Knut Are Tvedt (red.): Oslo Byleksikon (5. utg.; Kunnskapsforlaget, 2010), s. 393-394
  • Alf Henry Rasmussen: Våre kirker. Norsk kirkeleksikon (Vanebo Forlag, 1993), s. 711
  • Wikipedia
  • Nordstrand menighet
  • Kirkesøk
  • Gravferdsetaten i Oslo kommune (også PDF-kart)
Vist 1374 ganger. Følges av 1 person.
Annonse

Nye bilder