Sørkedalen kirke

I 1858 bestemte man seg for å bygge to kapeller i Aker: ett i den østlige delen (Østre Aker kapell, senere Sæter kapell, nå Nordstrand kirke) og ett i den vestlige delen. Sistnevnte ble lagt til Stubberud gård i Sørkedalen og har i dag status som sognekirke.

Sørkedalen kirke er en nygotisk langkirke i rød tegl tegnet av Chr.H. Grosch og innviet den 15. september 1865 av biskop J.L. Arup med assistanse fra i alt 19 geistlige. Den har 250 sitteplasser. Kapellet ble restaurert og utbedret i forbindelse med 75-årsjubileet i 1940, under ledelse av kommunearkitekt Georg Greve, som sørget for enkelte endringer i interiøret.

Kirken har i dag en altertavle i tre skåret i kopi etter Dagfin Werenskiold. Den har tittelen «Det blomstrende kors» og ble laget til Hornindal kirke noen år tidligere, hovedsakelig av sognepresten der, Jon Johnson. Da det kom til stykket, fikk imidlertid Hornindal originalen, mens Sørkedalen fikk kopien, som også er signert DW. Før 1940 hadde det hengt et enkelt trekors over alteret. Det fortelles at døpefatet i Vestre Aker kirke ble stjålet og senere gjenfunnet i en steinrøys, og at dette sølvet ble brukt til å lage altersølvet i Sørkedalen. Til jubileet i 1940 fikk kapellets vinduer tonet og brent antikkglass og et lite glassmaleri, Kristus som dommer, av Bernhard Greve, Georg Greves bror.

Orgelet ble bygget av Paul Ott i Göttingen i 1976.

Bak kirken er det et servicebygg.

Det er kirkegård her. Gravferdsetaten henviser imidlertid også til Voksen kirkegård, så det er mulig det er plassbegrensninger her, de landlige omgivelsene til tross. Langs gjerdet innerst på kirkegården er det oppstilt gravsteiner fra slettede graver, hvorav den nyeste undertegnede har observert, er fra 1998.

Kilder og videre lesning:

Alternativ vinkel

Vestfra

Vestportal

Apsis

Norddør

Port

Kirkegård

Gravsteiner

Krigsminnesmerke

Vist 2303 ganger. Følges av 1 person.

Kommentarer

Du har med så mange fine detaljer Jan-Tore, er et studium i seg sjøl. Skulle ønske jeg hadde mer tid til å gå inn på alle ekstraopplysningene du legger til, men det er dessverre ikke mulig å rekke alt

Annonse

Nye bilder