Korskirken (Oslo)

Vestfra

Ruinen av Korskirken ligger nord for Olavsklosteret og Hallvardskatedralen i Minneparken i Gamle Oslo, sør for Arups gate og vest for Gamlebyen skole. Adressen er Egedes gate 2.

Akershusregisteret av 1622 omtaler et brev fra 1248 om noen tomter nord for Korskirken, uten av man vet med sikkerhet om kirken faktisk var omtalt i dette og et annet brev av samme alder. Annen omtale foreligger imidlertid i ca. 1250 og 1300. Det antas at området nord for Hallvardskatedralen ble eget kirkesogn rundt midten av 1200-tallet eller like før, og Korskirken var altså sognekirke her. Den var viet til Det hellige kors.

Det er en liten, enskipet steinkirke med kor og sakristi. Den ble funnet i 1922 ved utgravninger ledet av Gerhard Fischer. Kildene er påfallende forsiktige og nøyer seg med å si at man antar at det er restene av Korskirken som ble funnet. Området som ruinen ligger i, er omgitt av et gjerde med porter, og i boken «Middelalderbyen ved Bjørvika. Oslo 1000-1536» spekuleres det om det lokale gatenettet ut fra funn av murrester. Det sies imidlertid lite om kirkens skjebne gjennom tidene, så vi får anta det dokumentasjonen er sparsommelig.

Kilder og videre lesning:

  • M.C. Kirkebøe: Oslos kirker i gammel og ny tid (Ny utgave ved K.A. Tvedt og Ø. Reisegg, Kunnskapsforlaget: Oslo, 2007; ISBN 978-92-573-1946-5), s. 11-13

  • Knut Are Tvedt (red.): Oslo byleksikon (5. utg.; Kunnskapsforlaget: Oslo, 2010; ISBN 978-82-573-1760-7), s. 314 og 194
  • Arnved Nedkvitne og Per G. Norseng: Middelalderbyen ved Bjørvika. Oslo 1000-1536 (Cappelen: Oslo, 2000; ISBN 82-02-19100-9), særlig s. 94
  • Lokalhistoriewiki
  • Akershusregisteret av 1622 (elektronisk versjon)
  • Wikipedia

Østfra

Vist 700 ganger. Følges av 1 person.
Annonse

Nye bilder