Oppsal kirke

Oppsal menighet ble utskilt fra Østre Aker i 1959, og Oppsal kirke ble innviet i 1961. Kirken ligger i Solbergliveien på Oppsal i Oslo, og arkitekter er Helge W. Simers og H. Chr. Gaaserud. Vi har å gjøre med en arbeidskirke i betong og naturstein med frittstående klokketårn. Kirken har 400 plasser i kirkerommet, som kan utvides med ca. 200 i tilstøtende menighetssal ved at foldedører åpnes. Det finnes også kjøkken, og i underetasjen er det en mindre menighetssal og aktivitetsrom / tilfluktsrom. Ellers er det en kontorfløy.

Det som fremfor alt særpreger denne kirken, er Victor Sparres glassarbeider. Han står bak 220 kvadratmeter med glassmalerier — visstnok det meste i noen norsk kirke etter krigen. I disse inngår både figurative og nonfigurative deler, ikke minst et syv meter høyt krusifiks på alterveggen som fungerer som altertavle.

Prekestolen og alteret er i tre og døpefonten i kleberstein. Da kirken var ny, fikk den et orgel bygget ved Vestre orgelfabrikk. Det har visstnok aldri fungert spesielt bra, og i 2012 ble det meldt at det skulle byttes ut med et digitalt orgel. Kirkeklokkene er fra Olsen Nauen.

Det er ikke kirkegård ved kirken. Gravferdsetaten henviser til Alfaset gravlund, Klemetsrud kirkegård og urnegraver på Østre Aker kirkegård.

Oppsal kirke feiret femtiårsjubileum i 2011, og i den forbindelse ble det ugitt et jubileumshefte som blant annet beskriver og forklarer glassmaleriene. Menighetsbladet Naboposten kan leses på menighetens nettsted.

Kilder og videre lesning:

  • M.C. Kirkebøe: Oslos kirker i gammel og ny tid (Ny utgave ved K.A. Tvedt og Ø. Reisegg, Kunnskapsforlaget, 2007), s. 66-67

  • Knut Are Tvedt (red.): Oslo Byleksikon (5. utg.; Kunnskapsforlaget, 2010), s. 417-418
  • Alf Henry Rasmussen: Våre kirker. Norsk kirkeleksikon (Vanebo Forlag, 1993), s. 707
  • Wikipedia
  • Oppsal menighet
  • Kirkesøk
  • Gravferdsetaten i Oslo kommune
  • Orgelspeilet nr. 4/2012, s. 95-96
  • Musikkultur

Glassmalerier fra vrangsiden

Klokketårn

Vist 1759 ganger. Følges av 1 person.

Kommentarer

Dette oppslaget har fått nye bilder.

Annonse

Nye bilder