Haugerud kirke

Haugerud kirke er en arbeidskirke like ved siden av Haugerudsenteret. Den ble innviet den 27. april 1975 etter at menigheten var blitt utskilt fra Østre Aker i 1966 under navnet Tveten. Arkitekter er Stein Finne og Jan C. Nilsen.

Bygget er kubisk og konstruert av armert betong, med hvite betongspaltstein i fasadene. Bygget huser også menighetssal og rom til andre aktiviteter. Kirkerom og menighetssal har til sammen 600 sitteplasser.

Altertavlen er en billedvev av Else Marie Jakobsen med tittelen Fra mørke til lys. Det finnes en PDF-brosjyre med forklaring av teppet og intervju med kunstneren. Orgelet kommer fra Vestlandske orgelverkstad på Hareid. Det er to kirkeklokker på taket.

Haugerud kirke leies også ut til en eritreisk kristen forsamling. Det var bispevisitas i Haugerud sogn i mai 2012.

17. desember 2012 vedtok bispedømmerådet å slå sammen Østre Aker og Haugerud menigheter med virkning fra 1. mars 2013.

Kirken har ikke kirkegård. Gravferdsetaten henviser til Alfaset gravlund og Østre Aker kirkegård (for urnegraver).

Kilder og videre lesning:

  • M.C. Kirkebøe: Oslos kirker i gammel og ny tid (Ny utgave ved K.A. Tvedt og Ø. Reisegg, Kunnskapsforlaget, 2007), s. 91

  • Knut Are Tvedt (red.): Oslo Byleksikon (5. utg.; Kunnskapsforlaget, 2010), s. 234-235
  • Alf Henry Rasmussen: Våre kirker. Norsk kirkeleksikon (Vanebo Forlag, 1993), s. 707
  • Østre Aker og Haugerud menighet
  • Wikipedia
  • Kirkesøk
  • Årsrapport 2010 fra Oslo kirkelige fellesråd, s. 5

Alternativ vinkel

Inngang

Vist 1364 ganger. Følges av 1 person.

Kommentarer

Har brukt denne en del, en grei kirke, har til og med vært på juleaften her med min da 2 år gamle datter.

Jeg gikk på barneskole rett ved siden av her (Trosterud). Da denne kirken åpnet, ble skolegudstjenestene flyttet fra gymsalen og hit. Det var min første erfaring med arbeidskirker. Men jeg har ikke vært inne i den siden 1970-tallet.

Jobba jo på senteret, så…. Er ikke medlem, men en må alikevel i kirken ved ulike anledninger, er vel ikke den peneste arbeidskirken dette, men den gjør nytten.

Kjenner aktive pønkere med fortid her; gøy å se kirka igjen

Annonse

Nye bilder