Johannes kirke (Oslo)

Alle kjenner Johanneskirken i Bergen, som ligger der på Nygårdshøyden og er et landemerke og en flott representant for nygotikken i Vestlandets hovedstad.

Mindre kjent blant folk flest er det at også Oslo har hatt sin johanneskirke. Den lå ved Christiania torv, mellom Akersgata og Øvre Slottsgate, fra 1878 til 1928. Den var en av sin tids store byggeskandaler. I en tid med befolkningsøkning og krav til at minst 30 prosent av menigheten skulle ha plass i kirken på en søndag, ble menigheter utskilt og kirker bygget i et relativt høyt tempo. Dette innebar en betydelig økonomisk belastning, og det kan se ut til at nettopp underbudsjettering og prisstigning bidro sterkt til at grunnlagsarbeidet ikke ble gjort skikkelig her. Og de vanskelige grunnforholdene.

La oss rekapitulere: Hellig Trefoldigheds kirke ble revet etter brannen i 1686 med begrunnelse i nærhet til Akershus festning. Mot slutten av 1700-tallet lot prins Karl av Hessen oppføre en artilleristall, kalt Prinsestalden, på stedet. Denne ble revet i 1860, idet man gjorde tomten klar til å bygge kirken. Stadskonduktør Georg Andreas Bull tegnet kirken i 1868, vanskelige grunnforhold gjorde at byggingen trakk i langdrag, og ti år senere — i 1878 — ble kirken innviet. Det var en nygotisk korskirke i gul tegl, med tårn over hovedinngangen flankert av to småtårn. Et bilde av den er å finne her, men ellers finnes det forunderlig få bilder.

Kirken hadde 1250 plasser og var enkelt innredet med bare det nødvendige. Altertavlen ble malt av Eilif Peterssen og gitt til kirken. Den forestilte Jesus på korset. Motivet er kopiert og brukt i altertavlene i Eina, Stavsjø, Aremark og Solvorn kirker. Under den annen verdenskrig ble bildet sendt til Tyskland og har ikke blitt sett siden. Det ble laget prekestol, døpefont og orgel samt anskaffet annet inventar som man finner i kirker. Veggene ble malt mosegrønne, og det var gardiner «av grønt, tynt tøy». Det ser også ut til at arkitekt og byggekomité måtte kjempe for å få en noenlunne brukbar belysning, og også varmeanlegget skal ha vært mangelfullt. Orgelgalleriet var trangt, med dårlig plass til korsangerne.

Fundamenteringen på det gamle kirkestedet viste seg snart å være for dårlig, og kirken fikk tidlig setningsskader, noe som kom til uttrykk i 1895 i forbindelse med bevilgninger. I 1902 var det nødvendig med omfattende reparasjoner, og kirken var stengt til høsten 1904. Søndag den 23. oktober 1904 kl. 11.28, midt i kirketiden, ble Sør-Norge rammet av et jordskjelv som var særlig merkbart i hovedstaden. Det tålte ikke Johanneskirken, og det ble etter en stund ikke funnet trygt å bruke den til gudstjenester lenger. Likevel brukte maleren Per Krohg kirken som atelier i 1920-årene. I 1928 ble kirken revet, og menigheten ble ifølge byleksikonet oppløst i 1930. Kirkeklokkene ble senere brukt i Torshov kirke. Orgelet ble overført til Grønland kirke.

Senere har det ligget en bensinstasjon (Esso) på tomten mens tre felt med trafikk har drønnet forbi oppover Rådhusgata og over Rådhusplassen. Deretter har Festningstunnelen tatt seg av trafikken, og torvet foran det gamle rådhuset er satt i stand slik vi kjenner det i dag. Gården på bildet kalles Legenes hus og ble oppført i 1996. Vi ser bl.a. Damms antikvariat (som siden har flyttet) og Brasserie Hansken.

Kilder og videre lesning:

Vist 1509 ganger. Følges av 1 person.

Kommentarer

Dette er vistnok det eneste stedet i Oslo der det har vært oppført to kirker på samme tomt. Siden begge er rammet av naturens vrede (lynet og jordskjelv) kan man muligens tro at det ikke er meningen at det skal være en kirke akkurat her?

Også på Romsås har det vært flere, og heller ikke der var resultatet godt.

Da vet du mere enn guiden fra Oslo guideservice som hadde vandring i kvadraturen i går.

I farten glemte jeg Hauketo-Prinsdal. Der hadde man først det som ble bygget som interimskirke for Lambertseter, en slags ferdighuskirke. Jeg kjenner ikke til om tomten på Lambertseter var den samme som for nåværende kirke, men den ble flyttet til Lerdalsfaret i 1966—så vidt jeg forstår samme adresse som nåværende kirke for Hauketo-Prinsdal. Den brant i 1992. Denne kirken er omtalt i boken «Oslos kirker i ny og gammel tid» (som jeg mener gikk på bokskred nylig) som «Lanbertseters og Hauketo-Prinsdals første kirke». Boken omtaler interessant nok også enkelte kirker som ikke lenger er der.

Jeg antar guiden mener at Johannes kirken er den eneste som er bygget samme sted som en tidligere kirke, men med opphold imellom. De du nevner er gjennoppbygget for å veie opp for forutgående ødeleggelse.

Annonse

Nye bilder