Krist kirkegård

Inngang fra Grubbegata

Rett ved siden av Deichmanske bibliotek, Trefoldighetskirken og Margaretakyrkan (Oslos svenske kirke) ligger Krist kirkegård. Her lå en gang Christkirken, som ble bygget som interimskirke i 1626 i påvente av at Hellig Trefoldigheds kirke, Christianias nye domkirke, ble klar. (Det skjedde i 1639.) Det var en trekirke som ble brukt som gravkapell etter at kirkegården ble anlagt. Den ble revet i 1756.

Krist kirkegård (tidligere stavet Christ) ble anlagt i peståret 1654 som gravplass for Akershus slottsmenighet, senere Garnisonsmenigheten. Derfor var den på folkemunne også kalt «Krigs kirkegård». Kirkegården var opprinnelig liten, men strakk seg etter et par utvidelser helt ned til Møllergata. En god del forsvant igjen ved utvidelsen av Møllergata og senere Grubbegata. Stedet gikk ut av bruk som kirkegård i 1924. Etter fredningstidens utløp ble de erklært bevaringsverdige monumentene flyttet fra nedre til øvre del av kirkegården. Her ble det i 1960 anlagt en minnepark, som er det vi ser i dag. Det er nå bare 2 dekar igjen, mellom Grubbegata og Schandorffs gate.

Flere kjente kulturpersonligheter har gravminner her, for eksempel Niels Treschow, universitetets første professor (i filosofi). Edvard Munchs foreldre, Christian og Laura, samt søsteren Sofie, som døde ung, har gravminner her. Like ved er gravminnet for lillebroren Peter Andreas Munch (1865-1895). Dette var ellers et mye brukt navn i Munch-familien. Den mest berømte bæreren var historikeren P.A. Munch, som var Edvards onkel og ligger begravet på den protestantiske kirkegården i Roma.

Uansett: Dette er en fredelig plett som det er lett å overse midt i en travel by. Det er også et fint utsiktspunkt oppe på Hammersborghøyden, i overkant av kirkegården. En peststøtte minner om kirkegårdens opphav.

Kilder og videre lesning:

Inngang fra Schandorffs gate

I løvfallstiden

Peststøtte

Niels Treschows grav

Munch-familiegravminne

Fra kirkegården

Vist 771 ganger. Følges av 1 person.
Annonse

Nye bilder