Margaretakyrkan

Margaretakyrkan eller Svenska kyrkan i Oslo er en nyklassisk kirke (med innslag av nybarokk) i pusset tegl tegnet av Lars Israel Wahlman. Kirken ble innviet av erkebiskop Nathan Söderblom den 20. desember 1925 og har 350 sitteplasser. Menigheten var blitt opprettet allerede i 1911 og hadde før kirken ble ferdig, holdt til i ulike leide lokaler. I 1931 ble Svenska Margaretaförsamlingen opprettet og fikk ansvaret for driften av kirken, som ligger bak Deichmanske bibliotek i Grubbegata og har Krist kirkegård som nabo på den andre siden.

Altertavlen er malt av Gunnar Torhamn og har motiv fra Bergprekenen. Kirken har ellers takdekorasjoner av Tor Hörlin og glassmalerier av Per Vigeland. Sistnevntes far, Emanuel, har for øvrig malt et portrett av erkebiskop Söderblom som henger i menighetssalen.

Kirken ble pusset opp i 1990, da det bl.a. fikk et Mariakapell i våpenhuset i sør. Aldershjemmet Margaretahemmet, som lå bak kirken, ble nedlagt i 1990-årene. Ifølge kildene skal også lesesalen ha blitt avviklet i 1990-årene, men skiltet mot Grubbegata henger der fortsatt.

Kirken feiret åttiårsjubileum i desember 2005. Det er korvirksomhet og andre aktiviteter knyttet til kirken, og det meldes om økende tilstrømning med stadig flere svensker i Oslo. Virksomheten i kirken er ellers skildret i et prosjekt ved Oslo katedralskole.

Kilder og videre lesning:

  • Wikipedia

  • Kirkens eget nettsted (inkl. historie)
  • M.C. Kirkebøe: Oslos kirker i gammel og ny tid (Ny utgave ved K.A. Tvedt og Ø. Reisegg, Kunnskapsforlaget, 2007), s. 164-165
  • Knut Are Tvedt (red.): Oslo Byleksikon (5. utg.; Kunnskapsforlaget, 2010), s. 353

Fra øst

Fra Krist kirkegård

Fra Krist kirkegård

Fra sør

Denne veien

Lesesalen, finnes den fortsatt?

Vist 903 ganger. Følges av 1 person.
Annonse

Nye bilder