Clemenskirken (Oslo)

Clemenskirken var en sognekirke i middelalderens Oslo som det nå bare er en ruin igjen av. Den ble oppført tidlig på 1100-tallet som en toskipet steinkirke med tårn i det nordvestre hjørnet og var viet til til den hellige Klemens, de sjøfarendes helgen. Det sies at den var svært lik klosterkirken på Hovedøya (Edmundskirken, også toskipet). Det skal ha stått to andre kirker på stedet før dette — trolig av tre — som det bare er funnet begravelser etter. Den eldste antas å ha vært fra ca. år 1000.

Under og omkring kirken har man funnet rester av det som er en av landets eldste kirkegårder. De eldste gravene er datert til år 980-1030. Disse er ikke orientert øst-vest, men trolig plassert parallelt med den eldste trekirken, som ble bygget innimellom en eksisterende bygningsmasse.

Man antar at kirken ble oppgitt og jevnet med jorden etter reformasjonen (1536). Arkeologiske utgravninger ble foretatt i 1920-21 og 1970-71. Ruinene var i mange år skjult av Loengbrua, som ble revet i 1995 etter åpningen av Ekebergtunnelen.

Kilder og videre lesning:

  • M.C. Kirkebøe: Oslos kirker i gammel og ny tid (Ny utgave ved K.A. Tvedt og Ø. Reisegg, Kunnskapsforlaget, 2007), s. 11-12 samt fremre og bakre innbrett

  • Knut Are Tvedt (red.): Oslo byleksikon (5. utg.; Kunnskapsforlaget, 2010), s. 129 og 194
  • Oppslag på stedet
  • Wikipedia

Fra sørvest

Fra øst

Nesten sørfra

Clemensalmenningen — Middelaldergateløp markert i stein

Pilegrimsleden følger neppe korteste vei

Østre strete — Middelaldergateløp markert i stein

Vist 1424 ganger. Følges av 1 person.
Annonse

Nye bilder