Bakkehaugen kirke

Bakkehaugen kirke ligger litt nedenfor Tåsensenteret i Oslo, i Carl Grøndahls vei, en parallellvei til Tåsenveien. Den har en noe uvanlig tilblivelseshistorie: Carl Grøndahl skjenket i 1931 Vestre Aker menighet 160 dekar av Bakkehaugen gårds grunn til oppføring av kirke finansiert ved tomtesalg. En arkitektkonkurranse utlyst i 1938 ble vunnet av Ove Bang, men så ble prosjektet forsinket, blant annet på grunn av krigen. Da bygging igjen ble aktuelt, ble kirken nytegnet av Erling Viksjø, som omarbeidet og forenklet Bangs planer. Bang døde for øvrig i 1942. Kirken ble innviet den 20. desember 1959 av biskop Johannes Smemo.

Kirken er oppført i naturbetong og har naustform. Den har en frittstående støpul (klokketårn), og anlegget rommer også kontorer og menighetssal. Det ble utvidet noe i 1994, og kirken fikk nytt kobbertak i 1999. Antallet sitteplasser er 260. Kirken er utsmykket av Kai Fjell og Carl Nesjar.

Kirken er et utpreget barn av sin tid, også i den forstand at den vant bifall. En plakett utenfor kirken forkynner at den er tildelt arkitekturprisen Betongtavlen for fremragende byggekunst i betong. Ellers får kirkegjengerne også med seg et par salmevers på vei inn i kirken.

Kirken feiret femtiårsjubileum i 2009. I 2014 ble det vedtatt at menigheten skal slås sammen med Majorstuen og Vestre Aker fra 2015. Kirken skal imidlertid fortsatt brukes som sognekirke.

Bakkehaugen kirke har ikke egen kirkegård. Gravferdsetaten i Oslo kommune henviser til Voksen kirkegård, Vestre Aker kirkegård, Nordre gravlund og urnegraver på Gamle Aker kirkegård.

Kilder og videre lesning:

Vist 1635 ganger. Følges av 1 person.

Kommentarer

Bakkehaugen kirke er et lite arkitektonisk mesterstykke. Ser man godt etter aner man også slektskapet mellom denne kirken og Regjeringsbygget. Erling Viksjø var arkitekt for dem begge, og en av sin tids store arkitekter med en nyskapende bruk av betong som bygningsmateriale. Viksjø bodde hele sitt voksne liv tvers over gaten for meg på en liten hybel. I bakgården tegnet han en liten garasje i betong med en morsom blå dør som står der fortsatt. Den har innkjørsel fra Møllesvingen og ser uanselig ut inntil man vier den et nærmere blikk. Den har nå havnet på Riksantikvarens liste. Viksjø var en einstøing som levde spartansk og tilbaketrukket, men var en av våre store, nyskapende arkitekter med en sterk personlig signatur på alt han skapte.

Viksjø har jo også tegnet Nordseter fjellkirke, som også har naustform.

DEXTRA Photo har en del bilder av kirken som Teigens Fotoatelier har tatt: Link

Annonse

Nye bilder