Sørskogbygda kirke

Sørskogbygda kirke i Elverum kommune (et stykke nordøst for selve Elverum) het opprinnelig Sætre kapell — etter gården Østre Sætre. Kirken ble tegnet av Otto Schønheyder, bygget av lokale snekkere og innviet av biskopen i 1873. Det er en langkirke av tre som har likhetstrekk med den samtidige nabokirken i Nordskogbygda, som ble tegnet av samme arkitekt, men kirken i Sørskogbygda er litt større: rundt 400 sitteplasser. Stilen beskrives gjerne som senjugend, men vinduer og inngangsparti minner ellers mye om sveitserstil. Kirken har vesttårn, rektangulært skip og rett avsluttet kor.

Ifølge kirken eget nettsted ble kirken panelt utvendig og innvendig ved en restaurering i 1953. Inne i kirken er det orgelgalleri i vest. Korbuen er tredelt, og korgulvet er hevet et trinn over skipets gulv.

Ifølge Norsk kirkeleksikon laget Gudbrand Sæther altertavlen i 1912, med et bilde som fremstiller Jesus på korset. Orgelet sies å være bygget av Jørgensen i 1873. Derimot sies det i Norsk orgelregister 1328–1992 at kirken fikk et Hollenbach-orgel i 1881, og det antydes at dette senere ser skiftet ut med et instrument fra Norsk Orgel- og Harmoniumfabrikk, uten at noen dato oppgis. De to klokkene ble støpt av Ole Skierbak i 1868, altså før kirken stod ferdig, og de bærer da også en inskripsjon «til den paatænkte i Elverums søndre Herbygd».

Kirken er omgitt av sin kirkegård, og det er mulig å søke på graver der. Litt nord for vestinngangen står et naustformet bårehus i stein.

Menighetsbladet for kirkene i Elverum kan leses her.

Kilder og videre lesning:

Vist 1371 ganger. Følges av 1 person.

Kommentarer

Jørgensenorgel fra 1873 har kirken definitivt ikke, ettersom firmaet ikke eksisterte da. Mest sannsynlig har kirken et orgel fra August Nilsen, som ble overtatt av Jørgensen 10 år senere under navnet Olsen & Jørgensen, deretter bare Jørgensen..

Jeg tror ikke kirkeleksikonet (som etter det jeg forstår sendte spørreskjemaer til menighetene i sin tid) skiller så nøye mellom stadier i firmaets historie. Det ser vi også på O. Olsen & Søn / Olsen Nauen. Men August Nielsen / Olsen & Jørgensen / J.H. Jørgensen er tross alt mer eller mindre samme firma i forskjellige faser, og i O&J-tiden er det jo gjerne tilføyd “August Nielsens Eftf.”

I denne sammenheng er det mer problematisk å få fastslått om det orgelet som er nevnt i det tyve år gamle kirkeleksikonet, fortsatt står der, når man ikke har mulighet til å ta det i øyesyn. Noen ganger skriver lokalpressen om det på nettet, og da kan det fanges opp meg googling, men det det finnes tilfeller der det ikke setter spor etter seg, og det gjelder kanskje særlig når skiftene skjedde før Internett ble allemannseie. Derav henvisningen til kirkelksikonet—for å flagge usikkerhet.

Annonse

Nye bilder