Haugner kirke

Haugner kirke (iblant skrevet Hogner, og jeg er selv blitt rettet til Høgner lokalt) er ikke en kirke man tilfeldigvis kjører forbi. Til det ligger den for avsides, og det kan være nødvendig med kjøreanvisning for å finne den: Kjør ca. 4 km fra Dokka mot Fagernes på riksvei 33, sving av til høyre ved skilt mot Dæhli (skrives Dæli på kart, men på skiltene står det med h) og følg deretter skilting mot Haugner kirke. Det bærer oppover skråningen gjennom flere hårnålssvinger, og det er spektakulær utsikt på kirkestedet. Det er også et populært sted for paragliding. Ja, entusiaster omtaler det som det fineste flystedet på Østlandet.

Haugner kirke ligger på det gamle kirkestedet for Nordsinni kirke, som i 1898 ble flyttet ned i dalen der det bodde flere folk. Etter flyttingen ble det ifølge kommunen først bygget et klokketårn på den gamle kirkegården, og årstallet 1900 står på vindfløyen i tårnet. Et gravkapell stod klart i 1938, og i 1950 ble bygget innviet til kirkebruk av biskop Kristian Schjelderup. Arkitekt var Harald Myhre. Kirken (fortsatt i Nordsinni sogn) har ca. 100 plasser. Klokketårnet står i øst, men hovedinngangen er i vest, og det later til å være kor og sakristi i tårnfoten i øst. Tårnet har for øvrig en utgang på sørsiden.

Alterbildet er en kopi av Adolph Tidemands populære bilde Jesu oppstandelse fra Bragernes kirke. Dette bildet var en stund satt inn i Lars Pinneruds altertavle i Nordsinni kirke istedenfor et bilde av Eggert Munch. Munch-bildet stod en stund i Haugner kirke, men man byttet bilder da altertavlen ble restaurert. På hver side av altertavlen står de figurene av Peter og Paulus som en stund var satt inn i Pinnerud-tavlen. Prekestolen og døpefonten er i tre og på alder med kirken. Det skal finnes to kirkeklokker, hvorav den ene omtales som «meget gml» i kirkeleksikonet.

Kirken var fra starten av utstyrt med et harmonium, men fikk i 1980 et pipeorgel bygget av Paul Ott i Göttingen.

Kirkegården virker relativt liten tatt i betraktning at den skal ha vært i bruk også for tidlige kirker, så befolkningsgrunnlaget er kanskje beskjedent? Kirkegården er omgitt av et hvitt stakittgjerde.

Kilder og videre lesning:

Sørfra

Vindfløyen i klokketårnet

Smijernsrekkverk på sørsiden av tårnet

Vestdør

Vist 1052 ganger. Følges av 1 person.

Kommentarer

Haugner kirke vinteren 2009

Vakker om vinteren også!

Ja visst.

Annonse

Nye bilder