Fredriksvern kirke anno 1756.

Stavern kirke 1

Offentlig heter kirken Stavern kirke.

En kirke i rokokkostil. Med graver hvor det ligger falne fra siste krig begravet! En kirkegård som bærer preg av Staverns beliggenhet, ved havet!

c.

Stavern kirke, inngangsparti.

Stavern kirke, bakdør!

Stavern kirke, hoveddør

Stavern kirke 2

Vist 999 ganger. Følges av 4 personer.

Kommentarer

Flotta bilder Calle, men kjerka vår har da vitterlig hett “Fredriksvern kirke” siden 1756. Noen dager etter innvielsen hadde den navnet Sebulons kirke, men det kom klar beskjed ovenfra (og da snakker vi militært, ikke åndelig) at garnisonskirker ikke hadde navn.
Siden har den beholdt navnet på verftet, uavhengig av kommunenavn og -sammenslåing, Østlands-Postens tegninger og Larvik kirkelige fellesråds hjemmesider.

Om du vil at jeg skal endre navnet, så gjør jeg gjerne det! Kontrollerte på Kvasir og Wiki før jeg la inn alle kirkene. Alle navn stemte med mitt arbeidsnotat! Har vært innom Kvasir og søkt på Fredriksvern kirke, uten resultat!

Det er en flott kirke! Det er mye artig å lese på gravstedene der!
Det er jo også historie!?

c.

Personlig synes jeg Fredriksvern-navnet blir mest korrekt. Det synes også Stavern menighetsråd, som i 2006 ga ut jubileumsboken hvor navnespørsmålet blir forklart. Navnet ivaretar også historien på en god måte ved at kirken var Norges første marinekirke og nært knyttet til verftet og det militære etablissementet.

Av de mange gravstøttene synes jeg historien om Sigholt er den mest fantastiske.

Flott kirke. Vi tar med begge navnene på fylkeslisten.

Nå er det 4 + 2 igjen i Larvik!
+ 2 betyr Undersbo krematorium samt en fjellkirke ved Ra.

c.

Wikipedia skriver bl.a. følgende, Dag:
“Beslutningen om å opprette verft og flåtebase i Stavern ble tatt i 1748, og i 1750 startet man å anlegge Fredriksvern Verft på gården Nordre Grevles grunn. Kirken ble oppført som garnisonskirke for Fredriksvern og innviet i 1756. Kommandør Herbst tegnet kirken og sto selv ansvarlig for oppføringen. Kirken anses som arkitektonisk vellykket.
Kirken er den første garnisonskirken i landet – garnison = alle militærtroppene i en by eller festning. Grunnen til dette var at Stavern ble i 1750 orlogsverft for den dansk-norske marine under navnet Fredriksværn Værft, etter kong Fredrik 5.
I 1799 ble Staverns menighet utskilt fra Tanum kirkesogn og innlemmet i Fredriksverns menighet. Fredriksvern og Stavern hadde dermed felles kirke fra 1799.
Fredriksvern kirke – eller Stavern kirke som den omtales til daglig – har oktober 2004 gjennomgått en omfattende oppussing og restaurering for 2,3 millioner kroner, og ikke en krone har Larvik kirkelige fellesråd fått av Staten.
Det største problemet med Fredriksvern kirke har vært at de gamle kalkfargene er overmalt med moderne malinger. Dette har ikke vært vellykket, og nå har man forsøkt å føre kirkebygget tilbake gjennom de gamle bygge- og kalkmetodene. Egil Kvarud hos riksantikvaren var fornøyd. Kalkutslag som vi har fått nå i høst viser at bygget puster igjen, sa en entusiastisk murmester Per Thorstensen som har stått i spissen for den delen av arbeidet. Ennå gjenstår noen mindre arbeider, men Fredriksvern kirke framstår nå i helt ny og vakker drakt. Man brukte kalkbasert maling med noe lysere fargenyanser enn man i det siste har brukt på kirken. Fargene betegnes som mørk oksidrød og lys oksidgul.”

Altså ingen problemer med å finne det riktige navnet – om man bare bruker den riktige søkemotoren!

Helt enig med Ulf! Ta ballen og ikke mannen.
Til Janke:
Joda, jeg var innom Wikipedia også, men tar det som står der med skepsis dersom mer kvalifiserte kilder gir andre opplysninger. Jeg legger derfor større vekt på relativt nyutgitt (2006) jubileumsbok fra Stavern menighetsråd og oppslagstavla på utsiden av kirken. Selv om det er noen som bruker “Stavern kirke” i dagligtale (bor de i Stavern?), har jeg ikke funnet offisielle kilder som stadfester dette navnevalget. Det er en del av oss som er opptatt av å ta vare på historien, og det er vel ikke noen i denne byen (og da tenker jeg ikke på Larvik) som kunne tenke seg å begynne å bruke navnet “Stavern verft” på området “innafor vollane”.

Annonse

Nye bilder