Oset kapell

Oset kapell er omgitt av Rokosjøen camping på tre sider. Det er et enetasjes trehus som ligger på nordøstsiden av Rokosjøen i Løten kommune. Noen kilometer lenger sør ligger Rokoberget kirkeruin, men det er ikke snakk om en kontinuerlig tradisjon, for middelalderkirken ble nedlagt lenge før det nye kapellet ble tatt i bruk.

Kapellet holder til i et hus som ble flyttet hit i 1875 og brukt som skole. I 1885 ble det bygget et kor etter tegninger fra ingeniør Søborg, og bygget ble vigslet samme år. Skolebruken opphørte i 1918, men hovedsalen, som kunne stenges av fra koret, ble brukt til verdslige møter inntil det ble bygget grendehus på 1980-tallet.

Kapellet har 70 plasser. Det har en døpefont i tre fra 1894 samt et harmonium. Altertavlen ble malt av Selma Andersen og innviet 2. pinsedag 1934. Motivet er Jesus på korset. På skråveggene på hver side av altertavlen ser det ut til å henge to knyttede billedtepper. Det sies at døpefonten kan ha kommet fra Løten kirke og muligens er fra begynnelsen av 1800-tallet, men fargene er nyere.

Det er ikke kirkegård på stedet, men området er inngjerdet.

Kilder og videre lesning:

  • Jens Christian Eldal og Jiri Havran: Kirker i Norge, bind 3: Med historiske forbilder. 1800-tallet (ARFO, 2002), s. 158-159

  • Erik Kjøs m.fl.: Løten kirke gjennom 800 år (Løten menighetsråd, 2000), s. 82-83
  • Alf Henry Rasmussen: Våre kirker. Norsk kirkeleksikon (Vanebo Forlag, 1993), s. 639

Alternativ vinkel

Kapellet er omgitt av campingplassen

Vist 695 ganger. Følges av 1 person.
Annonse

Nye bilder