Venabygd kirke

Venabygd kirke skal være den tredje kirken i området — minst. Den første kjente ble bygget i 1580. Rykter om tidligere bygg (fra katolsk tid) er ikke bekreftet, men bygget fra 1580 stod i Lundgrenda, litt nord for nåværende kirkested. I 1702 ble det nedlagt grunnstein til et nytt bygg i Lundgrenda, men på en annen tomt. De som gjorde dette, var sognepresten i Ringebu, Otto Ørbech, og fogden, Cort Coldevin. De er minnet med et maleri som nå henger på sørveggen i tverrskipet på dagens kirke. Hvorfor dagens kirke ble bygget såpass kort tid etterpå, er ikke helt klart, men kirkestedet ble altså flyttet ved samme anledning, og kirken ble oppført i 1780.

Kirken er en tømret korskirke med 170 plasser. Tømmeret er flott og tettvokst. Som andre kirker stod den sikkert uten panel en stund, uten at vi vet nøyaktig når den ble panelert.

Når det gjelder inventaret, ser det ut til å være enighet om at Kristen Listad står bak et krusifiks og korskillet (hans siste kirkeinventar, ifølge Roar Hauglid). Ellers varierer påstandene noe. Venabygdoppslaget i Store Norske og dette nettstedet tilskriver ham også altertavle og prekestol, og Norsk kirkeleksikon forbinder ham også med prekestolen. Lokalt var man imidlertid forsiktigere med formuleringene da jeg var på besøk, og Store Norske-oppslaget om Listad (som er hentet fra Norsk biografisk leksikon) nevner heller ikke prekestolen og altertavlen. Jeg tolker det slik at man tror at Listad kan ha laget disse, men at man ikke har bekreftelse på det. Kongemonogrammet er for Kristian VII, og mens monogrammet vanligvis bæres av løver i Gudbrandsdalen, er det her engler, som i Valdres. Ellers er det nærliggende å anta at klebersteinsdøpefonten er overtatt fra de gamle kirkene.

Kirken har, ikke overraskende, gjennomgått endringer opp gjennom årene. I 1914 ble det murt piper. Har jeg forstått riktig, ble veggene malt innvendig ved samme anledning. Ragnvald Einbu skal ha pusset opp altertavlen, og i 1955 restaurerte man kirken igjen: Veggene ble avlutet og inventaret tilbakeført mer mot det opprinnelige. Som ved flere andre anledninger deltok Finn Krafft i dette arbeidet. I 1959 fikk kirken et femstemmers barokkorgel fra Norsk Orgel- og Harmoniumfabrikk i Snertingdal. Dette ble i 2012 ombygget av Henrik Brinck Hansen. Kirkeklokken er fra 1840.

Det er fem britiske krigsgraver (Commonwealth War Graves) på kirkegården her.

Kilder og videre lesning:

  • Per Ingulf Lillevolds nettsted om Venabygdsfjellet

  • Norske-kirker.net

  • Alf Henry Rasmussen: Våre kirker. Norsk kirkeleksikon (Vanebo Forlag, 1993), s. 600

  • Wikipedia
  • Kirkesøk
  • Orgelspeilet nr. 4/2012, s. 107
  • Roar Hauglid: Blomstermesteren fra Ringebu, i Akantus. Mestrene i norsk treskurd (Riksantivariatet / Mittet: Oslo, 1950), bind 2, annet halvbind (= bind 3), s. 253-268 (om Kristen Listad)
Vist 1786 ganger. Følges av 1 person.
Annonse

Nye bilder