Landåsbygda kirke

Landåsbygda kirke ligger litt avsides til nordøst for Fluberg i Søndre Land, i en flik av kommunen som er mellom Nordre Land og Gjøvik. Den tilhører samme sogn som Fluberg kirke, men tituleres likevel som kirke i dag. Ved innvielsen i 1965 het imidlertid bygget Landåsbygda kapell, og denne navneformen forekommer fortsatt mange steder på nettet. Vi snakker om en langkirke i tre med 190 plasser. Den ble tegnet av Per Nordan, som også hadde tegnet nabokirken Vølstad noen få år tidligere.

Altertavlen er fra 1600-tallet og stammer fra gamle Fluberg kirke (brukt i den “nye” kirken inntil denne fikk en nylaget i 1751-52). Tavlen viser nattverden og Kristi oppstandelse samt figurer av fariseeren og tolleren. Orgelet, fra 1965, kommer fra Norsk Orgel- og Harmoniumfabrikk i Snertingdal.

Kirken har kirkegård og er omgitt av gjerde (og ferist), og på kirkegården står et hus som trolig er bårehus.

Menighetsbladet for Søndre Land kan leses her.

Kilder og videre lesning:

  • Fakta om Landåsbygda

  • Alf Henry Rasmussen: Våre kirker. Norsk kirkeleksikon (Vanebo Forlag, 1993), s. 586
  • Kirkesøk (har noen interiørbilder)
  • Fluberg menighet
  • Ola Storsletten og Jiri Havran: Kirker i Norge, bind 5: Etter reformasjonen. 1600-tallet (ARFO, 2008), s. 122

Alternativ vinkel

Kirkegårdsport

Inngangspartiet

Vist 749 ganger. Følges av 1 person.

Kommentarer

Fikk lyst til å “henge meg på” med et bilde av altertavla.

Dette oppslaget er nå flyttet til “Landåsbygda kirke”, siden fellesrådet og Kirkesøk bruker den betegnelsen.

Annonse

Nye bilder