Grymyr kirke

Grymyr ligger på østsiden av Randsfjorden, sør for Brandbu i Gran kommune. Kirken er fra 2003 og erstattet en kirke som brant ned i 1999.

For å ta den gamle kirken først: Det var en laftet langkirke tegnet av Victor Nordan (sønn av Jacob Wilhelm Nordan) som ble innviet 1. august 1899. Stilen beskrives som nygotisk, og vinduene utenfra minner sterkt om sveitserstil. (I dette oppslaget påstås det faktisk at kirken var en kopi av Hønefoss kirke, som ble tegnet av Chr.H. Grosch.) Kirken stod upanelt frem til 1930-tallet, men fikk så utvendig panel og hvitmaling. Altertavlen hadde, i likhet med en rekke andre slike, et bilde som var en kopi av Adolph Tidemands bilde av Jesu dåp i Trefoldighetskirken i Oslo. Denne kirken brant så like etter at man hadde feiret hundreårsjubileum, nærmere bestemt 15. oktober 1999. Det har ikke lyktes undertegnede å finne ut noe om brannårsaken. Tvert imot meldte NRK året etter brannen at brannårsaken ikke var funnet.

I januar 2000 ble det oppnevnt en byggekomité med tanke på ny kirke. Folkemøte og utstilling ble avholdt, og etter hvert ble forslaget fra arkitektfirmaet Madsø-Lund-Sveen (nå Madsø-Sveen) valgt. Hovedarkitekt ser ut til å ha vært Trude Often Sveen.

Den nye kirken, som ble innviet 24. august 2003, er et avlangt bygg i mur og tre med saltak. Klassiske kirkeformer og -symbolikk er forsøkt bevart, samtidig som bygget vel har noe av arbeidskirkens funksjonalitet: Kirkerommet er ved vanlige gudstjenester nærmest kvadratisk, mens vegger mellom kirkerommet og kirkestuen åpnes til festgudstjenester, slik at man får et større, avlangt rom. Det er også et siderom samt et nesten frittstående klokketårn. Det er gjort nærmere rede for bygget her.

Hadeland glassverk har stått for noe av utsmykkingen av den nye kirken. Belysningen i kirken er beskrevet her. Kirkeklokkene (to stykker) kommer fra Olsen Nauen klokkestøperi.

Kirken er omgitt av sin kirkegård, og i 2006 ble det innredet bårerom ved kirken.

Ellers er både ny og gammel kirke omtalt i et stort temanummer av kirkebladet for Gran og Brandbu i anledning innvielsen av det nye bygget, og Kirkesøk har bilder.

Vist 1153 ganger. Følges av 1 person.
Annonse

Nye bilder