Rødtvet kirke

Til tross for navnet er Ammerud nærmeste T-banestasjon til denne kirken, som ligger i Martin Strandlis vei, nord for Trondheimsveien.

Rødtvet menighet ble utskilt fra Grorud i 1972. Rødtvet kirke ble tegnet av Erik Anker og innviet den 3. desember 1978. Det er en arbeidskirke med teglkledd fasade. Bygget består av flere volumer og kan vel som arbeidskirke sies å være et utpreget barn av sin tid. Kirken har til sammen 600 sitteplasser i kirkerommet og to menighetssaler. Kirken feiret tredveårsjubileum i 1978. I 2012 var det en omorganisering der menigheten ble slått sammen med Grorud, Romsås og Bredtvet under navnet Grorud.

Inne i kirken er det alterbilde av Jens Johannessen. Tidligere sogneprest Sonja Fauske har skrevet en forklaring på dette hvis forord også fungerer som generell introduksjon til kirken.

Det finnes også et glassmaleri av Veslemøy Nystedt Stoltenberg (fra 1993), og på galleriet i sørveggen er det et glassmaleri av E. Kristiansen, fra 1928. Prekestolen er som i de fleste arbeidskirker av en enkel, uformell type.

Orgelet er fra 1979, og må som sådan være et av de siste orglene firmaet J.H. Jørgensen bygget. Det har 18 stemmer.

Kirken har frittstående klokketårn ca. 30 meter unna kirken med to klokker samt et klokkespill (12 klokker) fra Olsen Nauen. På kirkens ytre sørvegg er det et stort keramikkors av Konrad Galaaen.

Det er ikke kirkegård på stedet. Gravferdsetaten henviser til Alfaset gravlund.

Det var bispevisitas i Rødtvet i september 2006. Menighetsbladet Kirkeposten kan leses her.

Kilder og videre lesning:

  • M.C. Kirkebøe: Oslos kirker i gammel og ny tid (Ny utgave ved K.A. Tvedt og Ø. Reisegg, Kunnskapsforlaget, 2007), s. 95

  • Knut Are Tvedt (red.): Oslo Byleksikon (5. utg.; Kunnskapsforlaget, 2010), s. 478
  • Grorud menighet
  • Wikipedia
  • Alf Henry Rasmussen: Våre kirker. Norsk kirkeleksikon (Vanebo Forlag, 1993), s. 705
  • Kirkesøk
  • Gravferdsetaten i Oslo kommune
Vist 1111 ganger. Følges av 1 person.
Annonse

Nye bilder