Hole kirke

Hole kirke på Røysehalvøya er opprinnelig fra ca. 1200, men 24. mai 1943 slo lynet ned, og kirken brant. Bare noen steinmurer stod tilbake, og disse danner nå den vestlige delen av kirken, som i ny skikkelse ble innviet 5. september 1954. Arkitekt var Finn Bryn, og det dreier seg om en langkirke i sandstein med rekatngulært skip, kor i øst og sakristi nord for koret. Ifølge «Norges kirker» er hovedinngangen i nord, og den istandsatte middelalderdelen er hektet på som et eget kapell i vest med en dør imellom.

Utover dette er kirken med interiør/inventar og historie skildret såpass grundig i flere kilder at det ikke er noen grunn til å gjenta det her. Leserne får slå opp i kildene. Fellesrådet og Kirkesøk har interiørbilder. En endring i forhold til de litt gamle tekstene er at kirkens orgel er fra 2003, bygget av Carsten Lund.

Kilder og videre lesning:

Alternativ vinkel

Den gamle delen

Mot kirken sørfra

Dør på sørsiden

Kirkegårdsport

Gravkapell

Vist 781 ganger. Følges av 2 personer.

Kommentarer

Fine bilder og fin tekst!
Høstvær med regn og tåke er ikke det beste været for fotografering. Men å rusle rundt på kirkegården på Ringerike var veldig fint likevel. Det er noe eget med vissent løv som dekker gravene. Legger inn mitt bilde av Hole kirke.

På kirkemuren til høyre fant jeg dette minnesmerke fra 2.verdenskrig. (Kan ikke se at du har skrevet noe om det)

Har søkt litt på nettet for å finne ut hva som skjedde. På denne linken finner jeg navnet til Einar E Bønsnes. De to kvinnene som ble skutt 13.april, tolker jeg at det var de som er omtalt her uten navn : Johannes Bye fra Vik ble sammen med en kelnerlærling tatt til fange under den tyske frammarsjen 13. april, og ble med armene i været ført oppover Steinssletta med tungt bevæpnede tyske soldater bak seg. Han fortalte at tyskerne truet med å skyte dem, og to evakuerte kvinner fra Oslo var da også like før blitt drept i nærheten av Vik.

Hei, det minnesmerket unngikk nok min oppmerksomhet. Fint at du fant det.

Beveger vi oss litt videre rundt kirken står denne minnesteinen over Major Wilhelm Jürgensen og hans Lærdalske lette infanterikompani

Jeg kom dit midt i høymessen, derfor bilene.
Interessante linker om Majoren og infanterikompaniet
Klipper fra den siste : Det Lærdalske lette infanterikompani også kjent som Leirdalske lette Infanterie Compagnie var en norsk militæravdeling opprettet i 1801 som Leirdalske Skiløbercompagnie, skiftet navn til infanterikompani året etter.1 Avdelingen deltok i krigshandlingene i 1808 og 1814.2 Til 18113 ble kompaniet ledet av den danske offiseren Wilhelm Jürgensen som få år tidligere hadde ledet en straffeekspedisjon mot lærdølene som nektet å gjøre militærtjeneste. Avdelingen ble opprettet i 1801. Våren 1808 marsjerte avdelingen fra Lærdal til Hedmark og deltok blant annet i Slaget ved Trangen og slaget på Jerpset.

I 1813–1814 deltok kompaniet i grensevakten i Østfold, kom i kamp sommeren 1814.4

Omkring 1900 gikk avdelingen under navnet «4de kompani af Sogns linjebataljon». Både ved Hole kirke (Jürgensen hadde slått seg ned på Hole på Ringerike)5 og på Lærdalsøyri er det reist bauta til minne om avdelingen.

Henrik Angell skrev historien om kompaniet i boken Kaptein Jürgensen og Leirdølerne hans (1901).

Annonse

Nye bilder