Sollihøgda kapell

For å komme til Sollihøgda kapell tar man av til høyre ved Ringeriksporten på vei ut av Oslo/Bærum, rett etter kommune- og fylkesgrensen. Kapellet er omgitt av turveier og har inngjerdet urnelund.

Det er en langkirke i tre med ca. 100 plasser. Arkitekt var Herman M. Backer, og kirken ble innviet den 11. oktober 1911. Oppdragsgivere var hoffjegermester Thomas Fearnley, hans kone Elisabeth (født Young) og frk. Harriet Wedel Jarlsberg, som betalte for oppførelsen og opprettet et legat til vedlikehold.

Kirken har lengdeakse fra sør mot nord, med tårn og hovedinngang i sør og kor i nord. Sakristier (prestesakristi og dåpsventerom) omgir koret, slik at denne delen av kirken er like bred som skipet, om enn noe lavere og kortere. Det er utgangsdør mot nord fra begge sakristiene

Prekestolen står vest for koråpningen og døpefonten vis-à-vis. Sistnevnte er åttekantet. Altertavlen er skåret av Olav Rudi til 25-årsjubileet i 1936. Kapellet hadde tidligere et harmonium som var overtatt fra Jar kirke, men har nå et orgel fra 1985, fra Robert Gustavsson.

For øvrig er bygg og interiør skildret inngående i Norges kirker. Hole kirkelige fellesråd gjengir de samme opplysningene, tilsynelatende med enkelte tillegg når det gjelder inventar, og her er det i motsetning til i «Norges kirker» også interiørbilder.

Vist 553 ganger. Følges av 1 person.
Annonse

Nye bilder