Tonsen kirke

Tonsen kirke på Årvoll i Oslo er en arbeidskirke med rektangulær form og vesttårn. Menigheten ble opprettet i 1959, og kirken stod ferdig i 1961. Den er bygget i mur, tegl og skifer. Arkitekt var Georg Greve, tidligere kommunearkitekt i Aker og Oslo. I enkelte oppslag nevnes også Geir Grung, som Greve var i kompaniskap med, i forbindelse med kirken, men han er ikke omtalt i dette tilbakeblikket (se s. 4-5) i forbindelse med femtiårsjubileet. Kirkesalen har 400 sitteplasser, og ifølge Wikipedia er det 200 plasser i tilstøtende sal.

I vestibylen (våpenrommet) i tårnfoten er et glassmaleri (blyglassbilde) laget av Bernhard Greve. Det kan skues gjennom de nærmest kinoaktige inngangsdørene.

Et alterkrusifiks er modellert av Ståle Kyllingstad. På fondveggen er en freske som illustrerer Bergprekenen, utført av Kåre Jonsborg i 1963. Prekestol og alterring er støpt, og døpefonten er i teak — alle fra 1961.
Kirkeklokkene kommer fra Olsen Nauen.

Symbolikken i utsmykningen er forklart i en rekke artikler i menighetsbladet, blant annet her (s. 8), her (s. 8) og her (s. 6).

Tonsen kirke er prostikirke for Nordre Aker prosti. Det er menighetskontor i kjelleren, som også huser speidere. Kirken later til å være brukt endel til konserter, og det er også et kor knyttet til kirken.

Det er ikke kirkegård på stedet. Gravferdsetaten henviser til Grefsen kirkegård.

Det var bispevisitas i Tonsen i oktober 2003. Kirken feiret femtiårsjubileum i 2011. I 2012 ble sognegrensene justert ved at Tonsen fikk overført en liten del av Østre Aker sogn. Tidligere utgaver av menighetsbladet Tonsenbladet kan leses her, og nyeste utgave skal være å finne her.

Kilder og videre lesning:

  • M.C. Kirkebøe: Oslos kirker i gammel og ny tid (Ny utgave ved K.A. Tvedt og Ø. Reisegg, Kunnskapsforlaget, 2007), s. 69

  • Knut Are Tvedt (red.): Oslo byleksikon (5. utg.; Kunnskapsforlaget, 2010), s. 570
  • Tonsenbladet nr. 5/2011, s. 4-5 (tilbakeblikk på byggeprosessen i anledning femtiårsjubileet)
  • Wikipedia
  • Alf Henry Rasmussen: Våre kirker. Norsk kirkeleksikon (Vanebo Forlag. 1993), s. 710
  • Kirkesøk
  • Tonsen menighet
  • Gravferdsetaten i Oslo kommune
Vist 921 ganger. Følges av 1 person.
Annonse

Nye bilder