Hønefoss kirke

Hønefoss er omgitt av middelaldersteinkirker — Norderhov, Haug, Stein, Hole og Bønsnes — noe som sier endel om Ringerikes historiske betydning.

Tidligere lå østlige deler av byen under Haug sogn og sørlige under Norderhov. Etterhvert ble Hønefoss et betydelig industristed, og stedet fikk bystatus i 1852. Hele byen ble da lagt under Norderhov sogn, men en egen kirke for byen ble planlagt, og arkitekt Chr. H. Grosch fremla tegninger for den i 1858. Godkjenning ble innhentet, kirken ble bygget, og den ble innviet 10. desember 1862. Eget prestegjeld ble Hønefoss først i 1913. I dag er kirken prostesete i Ringerike prosti.

Vi har å gjøre med en langkirke i tre med ca. 350 sitteplasser. Kirkens enkeltheter er detaljert gjennomgått i Norges kirker. Vi skal ikke gjenta alt her, men konstaterer at det har vært gjort visse endringer. Ikke minst ble kirken i 1951-52 endret etter Arnstein Arnebergs planer for å stå klar til byjubileet i 1952, og kirkejubileet i 1962 var også en anleding til å pusse opp. Blant annet ble hele kirken malt hvit, men i 1998 fikk den sine opprinnelige farger tilbake. Det er visstnok fortsatt delte meninger om dette. Også orgelet (fra J.H. Jørgensen, 1940) ble restaurert i 1998 av Hans Olav Lien ved Norsk orgelverskted, arvtageren til Norsk Orgel- og Harmoniumverskted.

Rett utenfor den inngjerdede kirkegården er det krematorium med gravkapell samt kirkestue. På kirkegården er det et par krigsminnesmerker. Det holder ellers til et steinhuggeri like vest for kirken, så den som nærmer seg kirkens hovedinngang, kan beskue et utvalg potensielle gravstøtter.

For øvrig henvises det til kildene, særlig «Norges kirker». Wikipedia gjengir også et bilde fra den perioden da kirken var hvitmalt.

Kilder og videre lesning:

ETTERSKRIFT:

Den 26. januar 2010 ble det meldt i en rekke nyhetsmedier — først i nettavisene, deretter også på TV, i papiraviser m.m. — om brann i kirken. Brannvesenet ble varslet kl. 16.50 og var på stedet i løpet av ti minutter. Kirken viste seg imidlertid å bli overtent svært raskt, og brant etter kort tid ned til grunnen. Kirkesølvet, som var oppbevart i en safe nær sakristiet, ser ut til å være det eneste inventaret som har overlevd brannen.

Etter brannen har det vært påpekt at det var en rekke feil ved det elektriske anlegget, men at den største brannfaren muligens var rørovner som kunne holde 152 grader. Det meldes også at det var planer om å montere brannvarslingssystem, som altså ikke fantes i kirken, dagen etter brannen.

Det er neppe særlig til trøst, men nettet er i alle fall fullt av reportasjer fra brannen i form av tekst, bilder og film. Nedenfor følger pekere til et utvalg av disse.

Ringerikes blad om brannen
Ringerikes blad om el-anlegget
NRK om mulig brannårsak
NRK om mangel på brannvarslingsanlegg i kirker

I etterkant av brannen er det rapportert om befaring ved Grymyr kirke på Hadeland, der man har bygget en ny og moderne kirke etter en brann for noen år siden.

ETTERSKRIFT 2:

Ved besøk i oktober 2010 konstaterer vi at området der kirken stod, er ryddet og tilsådd, og at et slags steinalter omgitt av svidd treverk er satt opp i østenden. Gudstjenester holdes i kirkestuen.

Alternativ vinkel

Vestfra

Sørøstfra

Kirkegårdsport

Inngangsparti

Staselig gravmonument

Her stod Hønefoss kirke

Et spesielt alter

Kirkestue

Krematorium med gravkapell

Hovedstein i krigsminnesmerke

Monument over falne i krigen ved Haugsbygd

Vist 1501 ganger. Følges av 3 personer.

Kommentarer

Ser dessverre ut til at denne brenner nå.

Neei! Dette ser ikke bra ut!

Trist syn, på VG sier dem at den kommer til å rase sammen!

rist når kirker brenner

hjerteskjerende.

Godt vi har den dokumentert i alle fall

Vi kan jo håpe den blir bygget opp igjen som den var. Men det er nok vel optimistisk. Sånt er veldig vondt å se, og å tenke på alle som har brukt denne kirken i både glede og sorg. En tragedie.

Blir vel en flerbrukskirke, ser dem de har bygget her, ser ut som garasjer :)

Eller en sammenrast låve! Men det er det ikke så mye å gjøre med, får håpe dem som sokner til kirken fort kommer over dette og får en funksjonell, energiøkonomisk og politisk korrekt kirke.

vi skal aldri være redd for ny arkitektur, det gjenspeiler tida vi lever i og er det sporet vi har satt i ettertid……er det nå noen som tror at jeg har arkitekter i slekta…..så har dere helt rett

Satt i det perspektivet er det ikke vanskelig å være enig med deg Staffan. Det finnes flott arkitektur fra alle tider.

Annonse

Nye bilder