Grue kirke

Når det handler om Grue kirke, tenker mange på den tragiske brannen 1. pinsedag 1822, som går for å være vår verste brannkatastrofe. På en minnestein på kirkegården står det at 113 mennesker døde i brannen, men Wikipedia bruker talllet 116 og antyder at det kan ha vært 117, og ifølge Store Norske var det 113 fra Grue og fire utenbygdsfolk. Katastrofens omfang hadde sammenheng med at dørene vendte innover, slik at folk ikke kunne komme ut i den panikken som oppstod. I etterkant ble man pålagt å hengsle om dørene så de vendte utover, noe som økte sikkerheten, men gikk ut over en rekke gamle portaler, som ble brutalt behandlet. Brannen i Grue er ellers behandlet litterært/filosofisk av Peter Wessel Zapffe.

Om brannen var tragisk, burde den ikke hefte ved den nåværende kirken, som for øvrig ble bygget på et nytt sted, i Kirkenær sentrum, siden det gamle kirkestedet på Skulstad var relativt flomutsatt og truet av erosjon. Kirken er tegnet av H.W.F. von Linstow, slottsarkitekten, som på den tiden var i ferd med å utarbeide mønstertegninger for kirker på landet. Tegningene ble tilpasset og bearbeidet av hans elev Ole Peter Riis Høegh, som senere ble stadskonduktør i Bergen, og hvis far omkom i brannen. Kirken ble innviet 28. september 1828.

Det er en langkirke i pusset tegl. Wikipedia kaller den det første nygotiske byggverket i landet, men det er en karakteristikk jeg er uenig i. Riktignok har den gotiske, eller spissbuede, vinduer, men stilistisk har den knapt noe til felles med de kirkene vi ellers kaller nygotiske, som det ble bygget mange av fra 1850-tallet og utover. Da er Artemisias karakteristikk mer treffende: «en enkel stil influert av klassisisme med innslag av gotikk (spissbuede vinduer)». Uansett er det en flott, og relativt stor, kirke: 47 ganger 18 meter, 500 sitteplasser. Tårnet med kuppelen gir nærmest bysantinske assosiasjoner. Kirken ble omfattende restaurert i 1975-77.

Linstow tegnet også prekestolen, som ble utført av byggmester Jens Wessel til kirkens åpning. Altertavlen har et kors med bladgull på blå bakgrunn. Fra 1875 og til nevnte restaurering hadde imidlertid kirken en annen altertavle med et bilde som gjerne kalles «Jesus med utstrakte hender», malt av Christen Brun. Dette bildet er tatt ut av rammen og hengt opp i våpenhuset. Døpefonten er i rød granitt og av Wilhelm von Hanno. Malmen fra klokkene i den nedbrente kirken ble støpt inn i de nye. Nåværende orgel ble installert i 1998 etter lengre tids innsamlingsaksjon. Det er bygget av Brødrene Torkildsen. Kommunen melder at kirken har fått nytt utvendig tak og nytt lydutstyr i 2009, og i 2010 har den fått nytt antependium, sydd av Ella Rismoen etter modell av en original fra 1828.

Opplysningsvesenets fond har et oppslag om prestegården, som ligger et par kilometer unna kirken.

Kilder og videre lesning:

Minnestein over den tragiske kirkebrannen i 1822

Vestportal

Orgel

Alter

Dette alterbildet ble brukt til 1970-tallet

Prekestol

Vist 2130 ganger. Følges av 1 person.

Kommentarer

Har vert i denne kirka her 2 ganger og begge gangene var ikke noe hyggelig men ellers er det en fin kirke da

Annonse

Nye bilder