Våler kirke (Solør)

Dette er kirkeartikkelen som ikke ble som opprinnelig tiltenkt. Den var først i køen over oppslag som skulle snekres sammen etter en fototur gjennom Solør, men innen jeg rekker å fullføre, kommer nyheten om at kirken er brent ned til grunnen. Det antydes at brannen kan ha startet utenfor kirken på sørsiden. Det er dermed nærliggende å mistenke brannen for å være påsatt, og det meldes nå at politiet ber om bistand fra Kripos i etterforskningen.

Det sies at brannen lot til å være under kontroll, og at man fikk reddet ut en god del av det mest verdifulle inventaret, f.eks. en altertavle som var overtatt fra den stavkirken som den nedbrente kirken avløste, klebersteinsdøpefonten og noe kirkesølv. Så skal brannen ha blusset opp og spredt seg raskt, og mediene var raskt frempå med å legge ut bilder og til dels film fra stedet. Således har kommunen en anselig samling bilder, og NRK har filmreportasje. Avisene har artikler som etterhvert oppdateres med faktaopplysninger:

Hva med kirken som gikk tapt? Det var en hvitmalt, tømret korskirke med 400 plasser. Den avløste en stavkirke som hadde ligget på Lisbettangen nær Glomma, men kirkestedet ble altså på begynnelsen av 1800-tallet flyttet til kongeveien, til det som nå er nær sentrum av Våler. Den ble vigslet den 26. juni 1806 og var da anneks under Hof. Åsnes ble egen kommune i 1848 med Våler som en del av den. Våler ble så utskilt fra Åsnes i 1854, og Våler ble eget prestegjeld ved samme anledning. (I 1963 ble så Hof slått sammen med den “nye” Åsnes kommune.)

Noen ord om inventaret, som jeg ikke har sett ved selvsyn. Altertavlen, som etter sigende er reddet ut av den brennende kirken, ble gitt i gave av presten Nicolai Johannes Tanck i 1697. Den sies å være relativt liten (anskaffet til et lavloftet kirkerom), men overdådig, barokk i stil og med en korsfestelsesscene i midtfeltet. Den ble laget av Johannes Skråstad. (På finnskoga.no ble det sagt at Thomas Blix står bak den, hvis det da ikke er enkelte av feltene i den det siktes til.) En døpefont av kleberstein fra Gotland som sies å være eldre enn 1180, ble også reddet fra flammene. Prekestolsalteret (fra 1916) var for stort til å reddes ut. Inventaret ellers er beskrevet i Wikipedia-artikkelen om kommunen, som er mer detaljert på dette området enn Wikipedia-artikkelen om kirken.

Den gamle stavkirken var kjent som Mariakirken. Eldste bevarte skriftlige kilde er fra 1600-tallet, da den ble beskrevet som skrøpelig. Den må imidlertid ha vært adskillig eldre. Skal vi tro Wikipedia-artikkelen om kommunen, går kirkestedet på Lisbettangen tilbake til 1000-tallet. En dragekiste i Gjesåsen kirke skal være laget av rivningsmaterialer herfra.

Det er bispevisitas til Våler 3.-7. juni 2009. Den begynner med en kort markering på branntomten, mens den avsluttende gudstjenesten er flyttet til kommunehuset. (Etter visitasen er visitasforedraget publisert her.)

Kilder og videre lesning:

  • Kirken i Våler om kirken fra 1806

  • Kirken i Våler om Mariakirken
  • Wikipedia om Våler kirke
  • Wikipedia om Våler kommune
  • Alf Henry Rasmussen: Våre kirker. Norsk kirkeleksikon (Vanebo Forlag, 1993), s. 628
  • Div. reportasjer om brannen, jf. ovenfor

Gravkapell

Gravkapell

ETTERSKRIFT:

Ved besøk på stedet i juni 2011 er brannruinen ryddet, og bare grunnmuren står igjen, som bildene nedenfor viser.

Som vanlig i slike tilfeller har det vært diskutert om man skal bygge opp igjen kirken slik den var, eller bygge nytt, og det har også vært diskutert hvor ny kirke skal ligge. Det ser ut til at det går mot ny tomt ca. 60 meter unna den gamle, men den lokale debatten har til dels utartet seg til rent munnhuggeri. Videre har ordføreren, som er anfører for dem som vil bygge på den gamle kirketomten, blitt kritisert for å gå vel langt for å få sin vilje igjennom mot vedtak i kirkelig fellesråd og andre relevante organer.

Nedenfor følger noen henvisninger til ytringer og diskusjoner på nettet i saken.

Vist 2270 ganger. Følges av 6 personer.

Kommentarer

I følge aftenposten skal også døpefonten være reddet ut.

Jeg så det stod i Dagbladet, men det var litt forskjellige versjoner ellers, så jeg har ventet med å legge det inn som bekreftet. Kan hende jeg omformulerer litt når vi får oversikt over situasjonen.

Det er forfærdelig, at nok et bygg med så stor historisk og menneskelig verdi, har gått tapt.

Trist sak. På de tidlige bildene fra brannen ser det ikke umulig ut å få slukket, men likevel tar flammene overhånd. Var det sprinkleranlegg i Våler kirke?

Sofie: Har nå oppdatert. Aftenposten har bilde av kirkevergen med inventaret.

Dag Erlend: Ifølge Dagbladet ble det installert nytt brannvarslingsanlegg før påske i fjor.

Beklager, Dag Erlend. Jeg ser nå at du spurte om sprinkleranlegg, ikke varslingssystem. Jeg har ikke funnet noe som tyder på at de har det, bare diskusjonsinnlegg som antar at de ikke hadde det.

Ser ellers at man nå mer eller mindre bekrefter at brannen var påsatt.

Dette oppslaget er ajourført med bilder fra stedet og henvisninger til medieoppslag om gjenoppbyggingsprosessen.

Det er nå arkitektkonkurranse om utforming av ny Våler kirke med frist 14. november 2011.

Det later til at ny Våler kirke er oppført og vil bli innviet på pinsedagen, søndag 24. mai 2015, jf. kirkens eget nettsted.

Annonse

Nye bilder