Kongsdelene kirke

Kongsdelene kirke ligger på en knaus i søndre utkant av tettstedet Sætre i Hurum kommune, litt nord for Oslofjordtunnelen. Knausen er ikke stor. Den er bratt i sør, med en liten gressbakke i nord ned mot kirkegården. Hele stedet minner en god del om Sørlandet.

Byggingen var resultat av en viss tids arbeid med å samle inn midler og få gjennomført prosjektet, ledet av en lokal fabrikkeier. Byggingen startet ifølge kildene i 1905, og kirken ble innviet i samme år, som også står på vindfløyen i spiret, så det ble nok arbeidet effektivt.

Vi har å gjøre med en langkirke i tre med 150 plasser. Arkitekt var Halfdan Berle, som også har tegnet altertavlen (der bildet er malt av Jacob Strømme, kopiert etter Eilif Peterssens «Ecce homo» i Norderhov kirke).

Kirken følger nødvendigvis lengderetningen på knausen den ligger på. Den har inngang i nordvest og kor i sørøst. Den er detaljert beskrevet i verket Norges kirker, og det er enkelte interiørbilder hos Kirkesøk.

Kilder og videre lesning:

  • Sigrid og Håkon Christie: Norges kirker. Buskerud (Riksantikvaren / Gyldendal: Oslo, 1986), bind 2, s. 84-86 (også her)

  • DIS-Buskerud (Gjengir noe av stoffet i «Norges kirker»)
  • Wikipedia
  • Kirkesøk
  • Bispevisitas i Hurum
  • Kyststien rundt
  • Jens Christian Eldal og Kiri Havran: Kirker i Norge, bind 3: Med historiske forbilder. 1800-tallet (ARFO, 2002), s. 204-207

Alternativ vinkel

Inngangspartiet

Fra øst

Vist 2402 ganger. Følges av 1 person.
Annonse

Nye bilder