Svelvik kirke

Svelvik kirke er en ganske egenartet kirke som har mange trekk til felles med nygotikken, men vinduene er rundbuet. Kirken ble bygget for å erstatte en middelalderkirke (som var viet til den hellige Nikolai), og ble tegnet av Wilhelm Hanstein med Christian H. Grosch (se også her) som konsulent. Det er en langkirke i tegl med hovedinngangen mot øst som er godt synlig fra havnen — og fra Verket, på den andre siden av sundet, som den ofte fotograferes fra. Korets apsis vender dermed mot vest. Antallet sitteplasser er rundt 450, og kirken ble innviet i 1859. Den fikk et tårnur i 1908, men det ble skiftet ut med et nytt i 1959. Kirken ble omfattende restaurert i 1952.

Som altertavle fungerer et glassmaleri i korets fondvegg fra 1917 som viser Jesus som kommer til disiplene på Genesaretsjøen. Det er tegnet av Sverre Pettersen og utført av Finn Hansen. Prekestolen er fra restaureringen i 1952. Den er utformet av Espen Poulsson i barokk stil. Poulsson har også utformet rosevinduet i fasaden mot Storgaten (1951). Døpefonten sies i kirkeleksikonet å være av norsk marmor fra den gamle kirken fra ca. 1200. Likevel er den laget og levert av Norsk Steinindustri i 1907. Det sentrale inventaret er avbildet på kirkens nettsted og på Kirkenorge.no.

Av kirkens to klokker er den ene fra 1907, fra Olsen Nauen, mens den andre er overført fra den tidligere Nikolaikirken. Kirken har hatt flere orgler, deriblant fra 1859 og 1915. Inntil nylig hadde den et Jørgensen-orgel fra 1954, men i 2011 ble det installert et nytt orgel fra Ryde og Berg. I den forbindelse var kirken stengt i halvannen måned med gjenåpning 6. mars. Samtidig ble det utført annet arbeid som montering av varmeelementer under benkene.

Foruten nevnte glassmaleri i fondveggen finnes det glassmalerier i korets sørvegg (utformet av Magnhild Haavardsholm, 1945) og nordvegg (fire fra 1949, to fra 1950). Bildene viser scener fra Jesu liv og frem til oppstandelsen.

Kirken står helt øst på kirkegården, og på østsiden står et krigsminnesmerke. Det ble innredet bårerom under kirken i 1955. Prestegården er avbildet hos Opplysningsvesenets fond.

Det var bispevisitas i Svelvik i februar 2009.

Kilder og videre lesning:

På skrå

Krigsminnesmerke

Kirkegård

Vist 1018 ganger. Følges av 1 person.
Annonse

Nye bilder