Sel kirke

Sel kirke ligger på Selsverket, like nord for Otta. Det har vært kirke på stedet fra middelalderen av, og den nåværende er sannsynligvis den tredje. Gamlekirken, Romundgård kirke fra 1628, var i dårlig forfatning da den på 1720-tallet ble solgt til bygdefolket, og det ble snart besluttet å bygge en ny kirke.

Historien forteller riktignok om lokal uenighet med hensyn til hvor kirken skulle bygges. Kirkeeierne stod mot det lokale kobberverkets ledelse. Bygdefolket kjørte tømmer til der de ville ha kirken, den ble laftet og fikk tak. Så ble den bare stående der. Til tross for enkelte fornyelser er det en utpreget 1700-tallskirke.

Dagens kirke er altså en laftet korskirke fra 1742 med 250 plasser.

Altertavlen og kongemonogrammet er skåret av treskjærer og husmann Eistein Guttormsson Kjørrn. Han skal ha lært mye av den mer berømte Jakob Klukstad, som hadde skåret altertavlen til Heidal kirke (den som brant i 1933) under et opphold på Kjørrn. Tavlen i Sel var ferdig i 1783 og regnes som Kjørrns hovedverk. Han har ellers bl.a. arbeidet i Kvikne i Nord-Fron, Svatsum (nå i Aulstad), Hegge, Follebu og Vågå.

Videre finner vi i kirken bl.a. en prekestol med akantusskurd, en døpefont fra middelalderen og en rekke malerier med bibelske motiver, trolig malt etter gamle stikk, flere muligens av Vågåpresten Henning Munch. Orgelet er fra 1980 og ble bygget av Bruno Christensen. Noen inventarbilder og tekniske detaljer er å finne på Kunsthistorie.com. Også Kirkesøk har noen interiørbilder.

Kirken er omgitt av kirkegården, som har en rekke gamle gravminner, hvoran enkelte er bevart under takoverbygg. På parkeringsplassen vest for kirken står et krigsminnesmerke. Vest for plassen er en kirkestue og en barnehage. Prestegården Botten er like vest for dette igjen.

Ellers er det ikke så mange kilomenter til Nord-Sel kirke og til stavkirkerekonstruksjonen ved Jørundgard Middelaldersenter (kopi av den som ble bygget til Kristian Lavransdatter-filmen).

Det var bispevisitas i Sel i februar 2011. Menighetsbladet kan leses her.

Kilder og videre lesning:

  • Oddbjørn Sørmoen og Jiri Havran: Kirker i Norge, bind 2: 1700-tallet. Skjønnhetens århundre (ARFO, 2001), s. 48-51 og 31

  • Kunsthistorie.com
  • Wikipedia
  • Alf Henry Rasmussen: Våre kirker. Norsk kirkeleksikon (Vanebo Forlag, 1993), s. 605
  • Kirkesøk

Nordfra

Gjennom porten

Krigsminnesmerke

Kirkestue

Gamle gravminner

Gamle gravminner

Vist 1368 ganger. Følges av 1 person.
Annonse

Nye bilder