Kvikne kirke

Kvikne kirke i Nord-Fron kommune ligger oppe i fjellsiden i et dalføre som strekker seg vestover fra Vinstra og etterhvert fortsetter sørover mot Espedalen. Kirken ble bygget under ledelse av Per Korpberget og vigslet i 1764. Den lå da på gården Sylte, litt lenger ned i dalen, men et ras under Storofsen i 1789 slo inn veggen ved koret, og kirken ble flyttet dit den ligger nå, ved gården Tune.

Vi snakker om en laftet korskirke som er tjærebredd, men ikke panelt. Antall plasser oppgis til mellom 160 og 175.

Prekestol og altertavle er skåret og malt av Eistein Guttormsen Kjørrn. Prekestolen er nærmest en kopi av Jakob Klukstads prekestol i Heidal kirke fra 13 år tidligere, mens altertavlen også er inspirert av Heidal, men noe frigjort fra denne. Motivene er fra påskeevangeliet. Kjørrn har også skåret kongemonogrammet (for Kristian VII) samt noen evangelistfigurer som står over korskranken, og krusifikset på nordveggen er skåret av Kristen Listad.

Over sørskipets inngangsdør henger et maleri i to deler av Peder Knudsøn Pictor fra 1643. Det fremstiller Jakobs kamp med Gud i en engels skikkelse samt en korsfestelsesscene.

Døpefonten i kleberstein er fra en tidligere kirke, kanskje fra 1595. I tillegg står en annen døpefont like innenfor inngangsdøren i vest.

En ganske spesielt innslag her er benkene. De ble malt av Ragnvald Einbu i 1922 og avbilder ulike blomster og ranker, med engler og dyr mer eller mindre gjemt innimellom.

De to kirkeklokkene er fra 1819 og 1865. Kirken har et digitalt orgel, men gamle orgelpiper pynter fortsatt opp.

Kirkegården er omgitt av et steingjerde med at par portaler, hvorav den mot hovedveien er låst på grunn av trafikkfaren. Som ved en rekke andre kirkegårder i Gudbrandsdalen finnes det mange gramle gravminner, ikke minst i kleberstein. Noen av disse er samlet under takoverbygg. Nord på kirkegården står et hus som ser ut til å være servicebygg, og i vest er det et redskapshus som er ut til å ha bårerom i kjelleren.

Menighetsbladet kan leses på fellesrådets nettsted.

Kilder og videre lesning:

Vist 1740 ganger. Følges av 1 person.
Annonse

Nye bilder