Steigen kirke

Steigen kirke

Teksten nedenfor er avskrift av informasjonstavle ved porten til Steigen kirke på Engeløya i Steigen.

Koret i Steigen kirke er rester av en murkirke reist omkring år 1300, eller like før. Gulvet under middelalderkirken ble utgravd i 1963. Man fant ingen spor etter en enda eldre kirke. Mye tyder derimot på at kirken er reist på en gammel kirkegård. Myntfunn viser at den kan gå tilbake til 1000-tallet e Kr.

Kirken har en lang og dramatisk historie. I 1657 slo lynet ned og startet en brann: “Stegens Kirche er aff Torden og Liunild antænt st Lucia nat og gandske opbrændt med alle sine ornamenter; uden alleniste dend blotte och bahre forbrændte muhr igjenstod.”

På 1600-tallet blåste taket av tre ganger. I lange perioder var kirken uten tak, og inventaret fikk store skader. De mange ulykkene med kirken på denne tiden må ha vakt oppsikt, og Petter Dass hadde følgende kommentar:
- Den Kirke paa Stegen er bygget af Steen,
Men Taget er nogle Gang brekket til Meen
Af stormende Vinde hin Kaade;
Man haver det tømret og gjort det vel fast,
Men kort Tiid derefter af Veiret omkast;
Naar Æolus tager at svinge,
Og kommer med brusende Bulder for Dag,
Da skaanes ey Huse, ey Tømmer, ey Tag
Han kand os ret mesterlig tvinge -

I 1869 ble kirken ombygget, og fremstod i hovedtrekk slik den gjør i dag. Omtrent halvparten av den gamle middelalderkirken ble revet; den andre delen ble koret i den nye kirken.

I 1962 ble gravene under gulvet i middelalderkirken arkeologisk undersøkt. Hele 57 kister og flere enklere begravelser ble undersøkt. Gravplassen i kirka var knyttet til det øvre sosiale lag, lagmann, prest, lensman og enkelte rike familier hadde egne gravkamre. Men makt og rikdom gir ingen fribillett til et langt og lykkelig liv, det kan graver og kirkebøker bekrefte.
I kiste nr XXXIII fantes en ung kvinne med et lite barn i armen, begge pyntet med blomster, silkesløyfer og slør. På kistelokket var en navneplate som forteller at både kvinna og barnet døde på barselseng den 6. november i 1797: …Det tredie foster blew min død, og Liwets lys udblæste…
Like inntil kista fantes to barnegraver som sannsynligvis var de to andre barna som nevnespå navneplata. I kirkeboka for 1797 står:
- Dominica 23 a Trinitatis jordsat Madame Clara Margr. Aagum Kneses av Schagstad 26 aar gammel død i Barselseng. Jordsat i samme kiste som moderen det dødfødte Drengebarn. -

Gjennom Steigen kirke kan vi følge et religiøst senter gjennom minst 1000 år. at kirken ble bygget nettopp her i tidlig kristen tid, tyder på at stedet også tidligere var et religiøst senter.
Sigarshaugen er et arkeologisk tegn på dette. Etableringen av de første kirkene kloss inntil de gamle helligdommer satte en effektiv stopper for norrøn tro og ritualer – er kristent brohode ved hjertet av den gamle tro.
Sammenhengen mellom de nye og de gamle religiøse sentra skyldes vel og at de mektige slektene i høvdingsamfunnet fikk lederstatus etter kristning og rikssamling.


Flere opplysninger om Steigen kirke:
Wikipedia

Steigen kirke — Sett fra nordøst.

Steigen kirke — Hovedinngang.

Vist 1417 ganger. Følges av 1 person.

Kommentarer

Det er ei vakker og historierik kirke, og har et hefte (TROMURA) : “Steigen kirke, arkeologiske undersøkelser under gulvet” 1991, ISSN 0333- 2802 av Gerd Stamsø Munch, verdt å anbefale!

Tone, hvor finner jeg denne boken? I følge ryktene så skal min xxxxtippoldefar være begravd under gulvet i denne kirken, Jørgen Knibant, stemmer det?

Jeg har heftet som en del av pensum fra den gang jeg studerte arkeologi, og ser at hovedredaktør er Roger Jørgensen, fortsatt Tromsø museum, han kan kontaktes. Hvis ikke kan jeg ordne deg en kopi, send meg adresse på PM.

Jørgen Knibandt var en av tre som ble identifisert fra den ene delen av utgravingsområdet, han var lensmann og kunne betraktes som fullverdig statstjenestemann, og fikk sin plass under kirkegulvet. Han fikk egen navneplate, og platens appendiks kan jeg også sitere på PM, hvis det haster ;)
Så spennende at du har funnet han!

Interessant å registrere hvilke etterdønninger som kan følge av at man legger ut et par-tre bilder av ei kirke… :-)

Det kan du si, Jakob ;) Fortsett med å legge ut bilder, historiene venter ;))

Annonse

Nye bilder