Sødorp kapell (Vinstra)

Sødorp kapell ligger faktisk på Sødorp, i motsetning til Vinstras hovedkirke, Sødorp kirke, som ble flyttet herfra til prestegården på vestsiden av Lågen i 1910. Etter flyttingen tok det bare 19 år før frøningene satte opp dette kapellet på dugnad på det gamle kirkestedet, som naturlig nok også har kirkegård.

Bygget er en langkirke (ett skip). Det ble ansett som for lite og utvidet i 1970-72. Arkitekt ved den anledning var Trygve Kleiven, og kapellet ble etter utvidelsen gjeninnviet av biskop Alex Johnson den 29. august 1972. I 2009 ble det pusset opp og utvidet på nytt, igjen etter tegninger av Trygve Kleiven. Antallet plasser ble økt fra 120 til 169 (kirken selv sier fra 110 til 150). Det ble også bedre plass til orgel og organist, og det ble installert handikapptoalett. Utvendig ses utvidelsen ved at det er tilføyd ett ledd i vestenden av kapellet. Ansvarlig for arbeidet er O.M. Bakken, mens selskapet Bedrock fra Oppdal har lagt ottaskifer på taket. Kapellet ble tatt i bruk igjen 4. oktober 2009.

Selv om størrelsen er beskjeden, har kirkerommet en inndeling som en treskipet basilika, med søylerader. Bakerst er det et lite liksom-orgelgalleri, mens orgelet står nede på kirkegulvet. Blant inventar kan nevnes altertavle av Halvdan Holbø fra 1972-73 som viser Jesu lidelseshistorie.

Kirkegården har et ny utvidelse sørover der det per 2015 er bare én grav. Mange gamle gravsteiner er samlet under et takoverbygg bak kapellet. Utenfor kapellet er det flere minnesteiner, deriblant — ikke overraskende — en over Per Olson Hågå, bedre kjent som Pe(e)r Gynt. Hågå gård er ikke så langt unna. Et annet minnesmerke gjelder prost Hugo Friedrich Hiorthøy.

Menighetsbladet kan leses på fellesrådets nettsted, som også har en rekke bilder.

Kilder og videre lesning:

Vist 1545 ganger. Følges av 1 person.
Annonse

Nye bilder