Mo kirke (Nord-Odal)

Tettstedet Mo i Nord-Odal, ca. 8 km øst for kommunesenteret Sand, ser ut til å ha vært kirkested siden 1200-tallet. Det er snakk om en kirke viet til erkeengelen Mikael som stod litt lenger sør enn den nåværende kirken, ved Jugramo (Stormoen). Den gamle kirkegården er restaurert, og det holdes friluftsgudstjeneste der hver sommer.

Den nåværende kirken ble tegnet av Christian H. Grosch, som vi kjenner best fra hans virksomhet i Christiania, men som også har tegnet en rekke kirker, deriblant flere åttekantede som f.eks. Tangen kirke og altså Mo kirke. Kirken ble oppført i 1862-64 og innviet den 6. desember 1864. (Vindfløyen bærer årstallet 1863, hvilket formodentlig betyr at kirken kom under tak det året.) Foruten den sentrale åttekantdelen er kirken forlenget østover med kor og sakristi og vestover med våpenhus. Antallet sitteplasser er ca. 500, og kirken har galleri. Korgulvet er hevet tre trinn over skipets gulv. Kirken ble restaurert i 1931 og 1978.

Av inventar kan nevnes en altertavle fra 1880 med en kopi av Adolph Tidemands maleri Jesu dåp (fra Trefoldighetskirken i Oslo). Omrammingen er laget av tvillingbrødrene Gudbrand og Bernt Morterud. Prekestolen er avbildet på Kirkesøk. Ifølge kirkeleksikonet er prekestol og altertavle fra tidligere kirke overført til Folkemuseet.

Nordvest for kirken står et gravkapell fra 1931, og på parkeringsplassen vest for kirken står et servicebygg. På kirkegården står ellers et minnesmerke over lokale krigsofre (som falt i trefninger andre steder).

Det legges opp til at menighetsbladet skal kunne leses her.

Kilder og videre lesning:

Gravkapell

Krigsminnesmerke

Spesielt gravminne

Vist 1226 ganger. Følges av 1 person.

Kommentarer

Jugramo er trolig et gammelt navn på Stormoen, det er nok ikke slik at Jugramo lå på Stormoen, men at navnet kommer fra det opprinnelige navnet på Stormoen.Det er jo faktisk ganske naturlig også, Juråa renner like ved siden og gården (Jugramo) er tatt på Juråas bredder, der den renner ut i Storsjøen.

Takk for det. Jeg siterte i grunnen bare kommunen, men da vet vi det.

Annonse

Nye bilder