Hamar frikirke

Hamars evangelisk-lutherske frikirkelige menighet ble stiftet i 1891 under ledelse av ingeniør Johan Fasting og fikk egen forstander i 1894. Kirkebygget ble tegnet av stadsingeniør Engebret Soot (barnebarn av kanalingeniøren med samme navn) og oppført ganske raskt i 1894: Grunnstein ble nedlagt 1. mai, og kirken ble innviet allerede 4. november.

Frikirken på Hamar er en liten langkirke i tre. Den har adresse Horns gate 12, men ligger langs Skolegata, vis-à-vis Hamar sykehus.

Det står litt om kirkens historie på menighetens eget nettsted. I 2010 ble det bygget et nabobygg ganske tett inntil kirken.

Kilder og videre lesning:

Vist 1015 ganger. Følges av 1 person.
Annonse

Nye bilder