Brumunddal kirke

Selv om Brumunddal har nesten 9000 innbyggere, er Brumunddal kirke en relativt ukjent kirke. Den er ikke omtalt i NAFs veibok, og selv om den står i bokens register, er ikke kirkesymbolet synlig på kartbladet.

Det dreier seg om en furukirke i naustform tegnet av Molle og Per Cappelen samt Sven Erik Lundby. Kirken ble innviet den 28. november 1965 og har 350 plasser. På den ene siden av kirkerommet er det menighetssal (kirkestue) og på den andre siden et tilbygg med prestekontor, sakristi og venterom. Selve kirkeskipet er imidlertid det dominerende elementet i det anlegget som muligens kan beskrives som en arbeidskirke. Inngangen er på kirkens nordside, selv om byggets orientering er den vanlige.

Arkitektene har formgitt prekestol og døpefont, mens altertavlen (1998) er av Tor Lindrupsen. Den er utført i marmor, tre og glass, og kan beskues på kunstnerens nettsted. Kirken har tekstiler av Grethe Lein Lange.

Orgelet er på alder med kirken. Det har femten stemmer og er bygget av Norsk Orgel- og Harmoniumfabrikk i Snertingdal. Dette orgelet skal i 2012 skiftes ut med et 20 stemmers orgel fra Brødrene Torkildsen. I den forbindelse skal også orgelgalleriet bygges om noe. De to kirkeklokkene kommer fra Olsen Nauen.

Det var bispevisitas i Ringsaker sør i september-oktober 2010. Menighetsbladet kan leses her.

Kilder og videre lesning:

Vist 3422 ganger. Følges av 1 person.
Annonse

Nye bilder