Strandlykkja kapell

Strandlykkja kapell ligger på oversiden av E6 ved Strandlykkja, helt sør i Stange kommune. Det er tegnet av Haldor Børve og ligger på en tomt som ble gitt av Berte Marie Strandløkken, eieren av Strandløkken gård, som også bekostet orgel.

Kapellet ble innviet 12. august 1915. Det er en langkirke i tre med 90 sitteplasser og galleri. Arkitektonisk er kapellet åpenbart stavkirkeinspirert, med takutspring og “staver” i hjørnene osv (de avsluttes riktignok over grunnmuren). Det utvendige panelet imiterer rundtømmer. Sommeren 2011 er fasaden noe sliten og kunne ha godt av å skrapes og males en omgang.

Døpefonten er fra 1861, laget av Simen Hammerstad. Både prekestol og altertavle er fra 1915. Sistnevnte har et korsfestelsesmotiv og er laget av Anders Harbo-Ree.

Det skal finnes et kulehull i kirken fra en trefning i 1940.

Det er kirkegård ved kapellet.

Kilder:

Vist 939 ganger. Følges av 1 person.
Annonse

Nye bilder