Tangen kirke (Hedmark)

I Stange kommune har det visst alltid vært mange storgårder, og endel av dem hadde gårdskirker i gamle dager. Slik var det også ved Tangen, der det var gårdskirke ved Vik gård frem til ca. 1600. I 1837 gav Berte og Jon Grimerud menigheten tomt fra gården Tangen, og i 1857 ble Tangen sogn utskilt fra Stange. Kirken ble tegnet av Chr.H. Grosch, og byggmester var Hans Gulbrandsen Røisi. Tangen kirke ble innviet den 9. august 1861 av prosten i Vang, Paul Winsnes (mannen til Hanna Winsnes med kokeboken).

Kirkebygget er i laftet tømmer, og det har etterhvert fått stående panel innvendig og utvendig. Den hevede kuppelaktige midtdelen er i bindingsverk. Hoveddelen er åttekantet, med kor og våpenhus nærmest hektet på. Det er sakristier i forlengelsen av koret. Grosch står bak en rekke åttekantede kirker, men visstnok ingen andre med hevet midtparti som denne, som skal være påvirket av stavkirkearkitektur. Kirken har 450 plasser. Det var en større oppussing / restaurering til 75-årsjubileet i 1936, og interiøret ble da fargesatt av Domenico Erdmann. Disse fargene ble for en stor del beholdt ved oppussingen i 1986, men i 2010 ble interiørfargene tilbakeført mot det opprinnelige, med antikkhvitt på innerveggene istedenfor Erdmanns blåfarger osv. (se bilder på Kirkesøk). Kirken ble malt utvendig i 2008, som det vises på et par bilder her.

I 1861 var det et enkelt trekors på alteret, men ca. 1876 anskaffet man altertavlen med gotiserende innramming og et bilde malt av Christen Brun etter Carl Blochs kjente maleri Christus Consolator. I forbindelse med dette Bloch-bildet henvises det gjerne til 2. kor. 1.5-7, men Bloch har også malt et bilde som henviser til Matt. 11.28, og det er sistnevnte skriftsted som er gjengitt på altertavlen i Tangen kirke.

Prekestolen, som er på alder med kirken, ble malt om av Einar Rønning til jubileet i 1936 og fikk da bilder av evangelistene i fyllingene. Døpefonten er i polert granitt og fra 1880. Den ble overført fra Stange kirke i 1898. På skråveggen til venstre for koråpningen henger det en korsfetelsesgruppe av Simen Olsen Hammerstad laget til kirkens åpning.

Tangen kirke overtok et orgel fra Stange i 1874. Siden fikk det et nytt i 1901, mens dagens orgel er et Snertingdalorgel fra 1961. De to kirkeklokkene er fra 1860, fra det som nå er kjent som Olsen Nauen. Den store lysekronen midt i kirkerommet er fra tiden da kirken fikk elektrisk lys, i 1919. Kirken har gallerier på begge sider av orgelet, og det er vinduer både på galleriene og over dem.

Kirkegården er innmuret, og på den andre siden av parkeringsplassen er det et gravkapell samt et servicebygg. På vollen ved siden av oppkjørselen står et krigsminnesmerke. Området rundt kirken er blitt ryddet for endel høye trær i de senere år, slik at kirken er bedre synlig i landskapet enn den var for noen år siden.

Menighetsbladet kan leses her.

Kilder og videre lesning:

Vist 1920 ganger. Følges av 1 person.

Kommentarer

Hallo Jan-Tore,flotte bilder av en flott,nesten tøff kirke.har du ikke sett den i flomlys,bør du gjøre det.Mener den ble flott,og litt annerledes enn i lyset.Bare sett fra jernbanen.

Har sett den fra toget, ja.

Annonse

Nye bilder