Vallset kirke

Vallset kirke ligger ved fylkesvei 24, litt nord for tettstedet Gata i Stange kommune. Kirken er oppført på grunn fra gården Tomter, og den het Tomter kirke helt til 1924. Opprinnelig var den anneks til Romedal. Kirken skal være tegnet av «Capitaine Frisak» og ble oppført av Thomas Aasen og innviet den 25. september 1850.

Vi har å gjøre med en laftet korskirke med 350 sitteplasser. Den fikk utvendig bordkledning og høyere spir i 1874. Noe av inventaret er fra en tidligere kirke som ble revet for å gi plass til denne (muligens delvis via andre kirker som har ligget i området). Dette ble stablet på loftet og hentet ned i forbindelse med oppussingen til hundreårsjubileet i 1950. Kirken ble gjenåpnet etter restaureringen av biskop Schjelderup i 1951. Den ble også pusset opp til 150-årsjubileet i 2000.

Det antas at altertavle og prekestol ble skåret av Johannes Skraastad i 1686. Altertavlen bærer riktignok årstallet 1721, men da hadde Skraastad vært død i 21 år, så det årstallet dreier seg nok om staffering.

Ellers ble døpefonten laget av håndverkslærer Wangensteen i 1957. Orgelet er fra 1959 og kommer fra J.H. Jørgensen. Til en bispevisitas i 1961 kom en utskåret skulptur av jomfru Maria og barnet (Vallsetmadonnaen), trolig fra 1200-tallet, på plass på nordveggen. På motsatt side henger en figur av den hellige Laurentius (bedre kjent i Norge som Lavrans eller Lars).

24 epitafier ble overtatt fra den tidligere kirken. Fire av disse henger i dagens kirke, mens de andre er å finne på Norsk Folkemuseum i Oslo.

Kirkeklokkene er støpt hos Hans Skjerstad i Elverum. Den største klokken fra gamlekirken er støpt inn i den minste nyklokken. Klokkene ringes fortsatt for hånd, ifølge jubileumsboken.

Kilder og videre lesning:

Kirkegårdsport

Vestportal

Fra kirkegården

Vindfløy i spiret

Gravkapell fra 1921

Tomter gård, som i sin tid gav kirken navn

Vist 2181 ganger. Følges av 1 person.
Annonse

Nye bilder