Lom stavkirke

Lom stavkirke er blant våre best besøkte stavkirker, og det diskuteres iblant om det skal innføres begrensninger på besøk av hensyn til slitasje og til dem som har sine nære begravet der.

Kirkens eldste deler er datert til 1157/1158. Kirken har ligget på samme sted hele tiden, men er blitt utvidet og ombygget noe med årene, ikke minst på 1600-tallet under ledelse av Werner Olsen. Dette er nærmere beskrevet i bøker og på nettet, f.eks. på Stavkirke.info, i Wikipedia og hos Lom kommune. For øvrig er enkelte originale takdetaljer (et dragehode, en mønekam) fra middelalderen tatt ned for bevaring og erstattet med kopier. Kirken ble reparert og istandsatt i 1973, og samtidig ble det utført grundige arkeologiske utgravninger i området.

Kirken fremstår nå som en korskirke med «mester Werners» karakteristiske spir (åttekantet og med fire fialer). Det er et stemningsfullt kirkerom der særlig de malte dekorasjonene i koret er populære. Den gamle prekestolen fikk i 1793 akantusskurd utført av Jakop Sæterdalen, som også skar korbue til kirken. Ellers finnes det en rekke votivtavler.

Stavkirken (inkludert taket) ble tjærebredt sommeren 2010 og er nå mørkere enn på hovedbildet her.

Kirkegården er omgitt av steingjerde og har flere middelaldersteinkors samt gravene til dikterne Olav Aukrust og Tor Jonsson. Prestegården er vest for kirkegården, mot riksvei 15.

Kommunens nettsted har nyttige opplysninger (samt flere interiørbilder). Det er også et bilde på nettstedet samt åpningstider for kirken.

Kilder og videre lesning:

Vist 2364 ganger. Følges av 2 personer.

Kommentarer

Fikk bare lyst til å supplere med denne vinkelen her …

Annonse

Nye bilder