Garmo kirke

Mange kjenner Garmo stavkirke på Maihaugen ved Lillehammer. Dette er kirken som avløste den på Garmo i Lom kommune. Den står ikke der den gamle stavkirken stod (ved Systun Garmo), men på et “nytt” kirkested på sørsiden av hovedveien. Arkitekt var Jacob Wilhelm Nordan, og byggmester var Elias A. Tonning fra Stryn. Den sinklaftede kirken stod upanelt et par år før den fikk bordkledning ved Arne Rise (sammen med lokale snekkere), som også sørget for innredning. Kirken ble innviet den 12. september 1879.

Garmo kirke er en langkirke med 200 plasser: rektangulært skip med kor i skipets bredde og sakristi i øst samt tårn i vest, med våpenhus i tårnfoten. Fra 1938 til 1968 ble kirken reparert, opprinnelig etter planer av Henrik Pettersen og med Åsmund Nyrnes som ansvarlig for snekkerarbeidet. Ved den anledning ble det pyntet på endel av inventaret. Bak det stod ikke minst Reidar Nyrnes, og kirken er preget av fin treskurd.

Prekestolen, som var staffert av Rasmus Bræk i 1879, fikk krillskurd av Reidar Nyrnes, som også står bak lysekrone, krusifiks til altertavlen og engler i korskillet. Altertavlen ble skåret av Jakob og Ola Byrø i 1879 og malt og forgylt av Ola Bræk. Den hadde tidligere et kors i storfeltet, men i 1966 malte Finn Krafft det nattverdsbildet tavlen nå har, og over det er altså Nyrnes’ krusifiks (også fra 1966). I korskillet er en akantusbue skåret av Syver Nilsen Byrø (far til Jakob og Ola) i 1828. Den timeglassformede døpefonten ble laget av Ola Byrø i 1879. En klebersteinsdøpefont fra middelalderen som var overført fra stavkirken, ble brukt i kort tid før denne var ferdig, og så overlatt til Oldsaksamlingen.

Orgelet er bygget av J.H. Jørgensen og ble innviet den 28. september 1929. Av de to kirkeklokkene ble den eldste støpt av Erich Schmidt i Christiania i 1816 og er overført fra gamlekirken. Det finnes også en klokke fra Olsen Nauen fra 1971.

Kirken er omgitt av kirkegården, der man finner graver for flere spillemannsfamilier. Den nåværende kirkegårdsporten ble laget av Åsmund og Reidar Nyrnes i 1944, og sistnevnte har også smidd spir, klinke og beslag til porten.

Kilder og videre lesning:

Vist 860 ganger. Følges av 1 person.
Annonse

Nye bilder