Storfosna kapell

Teksten er hentet fra Wikipedia.no

Storfosna kirke er en langkirke fra 1913 på øya Storfosna i Ørland kommune, Sør-Trøndelag fylke.

Byggverket er i tre og har 150 plasser. Det er ca. 12 gudstjenester i året.

Historie
Det ble bestilt en kirkeklokke på 100 kg hos O.Olsen & Sønn, Nauen pr. Tønsberg. Den kostet 120 kr.

Det ble en høytidsdag på Storfosna torsdag 11.desember 1913. Da kirkeklokken ringte og varslet at innvielsesdagen for kapellet var kommet, gikk de geistlige iført sitt kirkelige skrud i prosesjon fra Storfosen gård til kapellet.

Tanken om å bygge kirke ble først lansert i 1887, men allerede åtte år tidligere hadde storfosningene søkt kommunen om å få anlagt en gravplass på øya.

Eieren av Storfosna har gitt tomt til både kapellet og kirkegården. Inventar til kirken er gitt som gaver fra flere ulike personer, familier og foreninger.

Inventar
Orgelet er et pedalharmonium. Det er bygget av Norsk Orgel og harmoniumfabrikk i 1953

Det ble innlagt elektriske lys sommeren 1959. Til 50-årsjubileet i 1963, fikk kapellet installert elektrisk oppvarming.

I 1960 fikk kirken ny messehagel, kjøpt fra Husfliden i Oslo.

Storfosna kapell langsida

Storfosna kapell front

Storfosna kapell baksiden

Storfosna kapell langside mot veien

Storfosna kapell detalj sidebygget

Storfosna kapell beliggenhet

Storfosna kapell løkkuppelen

Vist 660 ganger. Følges av 1 person.

Kommentarer

Kapellet har som dere ser en egen kirkegård, men det er ikke så mange begravelser her. Den nyeste graven jeg fant var fra Desember 2007. Men det er mange eldre, spesielle og vakre gravsteiner og minneplater på denne kirkegården.

Annonse

Nye bilder