Furnes kirke

Furnes kirke er det første kirkebygget som ble bygget i stein i hedmarksbygdene etter middelalderen. Forbildet skal være Vor Frelsers kirke (Oslo domkirke), som stod ferdig i 1697. Til Furnes kirke er det delvis brukt stein fra domkirkeruinene på Hamar. Byggingen foregikk fra 1702 til 1707 (det var en pause på to år), og den nye kirken ble innviet 12. juli 1708 av biskop Hans Munch. Den feiret 300-årsjubileum i 2008, og det ble utgitt et hefte om kirken i den anledning.

Furnes kirke avløste en tidligere kirke på Stor-Deglum gård, og noe inventar er overtatt fra denne. Tidligere fantes det også en Hovin kirke, men den ble nedlagt før Deglumskirken fikk avløsning.

Vi har å gjøre med en hvitkalket korskirke. Antallet sitteplasser er ifølge Kirkesøk 390. (Wikipedia opererer i likhet med kirkeleksikonet med 550, muligens et gammelt tall.) Opprinnelig hadde kirken tårn og spir over krysset. Dette ble reparert og gjort større i 1811-12, men ved en større restaurering i 1876-78 fikk kirken vesttårn i stedet, slik den har i dag. Ved samme anledning ble kirkens karakter endret ganske vesentlig. Blant annet ble den flate takhimlingen fjernet til fordel for for en åpen takløsning (med skråtak), galleriene i tverrskipene ble forstørret, benker ble endret, kirkerommet ble malt i andre farger, orgelet fikk gotisk stil og noe av kirkekunsten ble stuet bort. Ansvarlig for dette var arkitekt Paul Due.

Noe av dette ble tilbakeført ved restaureringen i 1914, da kirken dessuten fikk fire vinduer med glassmalerier av evangelistene. (Disse var opprinnelig alle i koret, men de to på sørveggen er blitt flyttet til østveggene i tversskipene.) Enda mer ble tilbakeført i 1957-58. Blant annet fikk kirken da igjen flatt tak, koret ble forlenget, gallerier ble fjernet og orgelgalleriet ble bygget om. Kirken ble innviet på nytt 6. juni 1958. I anledning 300-årsjubileet er kirken grundig rengjort innvendig, og den har fått nye tepper.

Prekestolen ble laget av Jens Strammerud i 1709. Det skal dreie seg om en ombygging av en eldre prekestol fra Deglumskirken, og én kilde antyder at Johannes Skraastad kan ha laget evangelistfigurene i den. Himlingen er formodentlig en ren Strammerud-original. Strammerud skal også stå bak to krusifikser og to lyseholdere med engler.

Av eldre inventar overtatt fra Deglum er blant annet en minnetavle fra 1674 og relieffet «Gravleggelsen». Sistnevnte er skåret i eiketre og skal muligens være før 1500, mens en annen gruppe, «Oppstandelsen» skal ha forsvunnet eller blitt ødelagt under restaureringen i 1876-78.

Altertavlen ble laget til restaureringen i 1876, og én kilde antyder at arkitekt Due kan stå bak tavlen, uten at dette er bekreftet i jubileumsheftet. Bildet, som forestiller Jesus hos Pilatus, er malt av Eilif Peterssen i 1880. De to englene på toppen skal være fra altertavlen fra 1709, muligens av Strammerud og med andre, eldre fragmenter inkorporert. I kirken er også relieffen «Gravleggelsen», som kan være fra før 1500, og som kan ha inngått i en tidligere altertavle. En annen gruppe, «Korsfestelsen», skal ha blitt ødelagt eller forsvunnet under restaureringen i 1876-78.

Døpefonten og døpefatet ble gitt til kirken i 1916 og er laget hos Tostrup i Oslo. En tidligere døpefont skal være gitt til kirken av Erik Pinnerud i 1709, men er forsvunnet, med unntak av fatet.

Kirken har hatt flere orgler, men det nåværende har 20 stemmer og kommer fra J.H. Jørgensen. Det ble innviet den 28. mai 1981. Under orgelgalleriet henger portrettmalerier av en rekke sogneprester.

Kirkegården er utvidet flere ganger, og den opprinnelige delen er omgitt av et murgjerde. I 1968 ble det bygget et bårehus på nordsiden av kirken. Kirkegården er utvidet flere ganger, og den opprinnelige delen er omgitt av et murgjerde. I 1968 ble det bygget et bårehus på nordsiden av kirken. Opplysningsvesenets fond har et oppslag om prestegården.

Det var bispevisitas i Ringsaker sør i september-oktober 2010. Menighetsbladet kan leses her.

Kilder og videre lesning:

  • Furnes kirke 300 år 1708-2008 (hefte til salgs i kirken)

  • Furnes kirke (flyveblad til utdeling i kirken)
  • Egil Enemo og Trond Røhnebæk (red.): Kirker i Ringsaker (Brøttum, Furnes, Nes, Ringsaker og Veldre historielag, 1995), s. 43-48 (v/Reidar Bækkelund)
  • Ringsaker kirkelige fellesråd
  • Alf Henry Rasmussen: Våre kirker. Norsk kirkeleksikon (Vanebo Forlag, 1993), s. 638
  • Kirkesøk
Vist 2845 ganger. Følges av 1 person.
Annonse

Nye bilder