Saksumdal kirke

Saksumdal kirke ligger, som navnet sier, i Saksumdal, et ganske bortgjemt lite tettsted i åsenene en drøy mil vest for Lillehammer by og innenfor kommunens grenser. Arbeidet startet i 1874 etter at Anders Hovland hadde gitt tomt. Murmester Pedersen og snekkermester Kristian Svendsrud var innleid, men ellers ble arbeidet utført på dugnad av lokale folk. Kapellet, som det da var, ble innviet den 26. august 1875. Kapelldistriktet ble overført fra Fåberg til Vingrom sogn i 1990, og Saksumdal utgjør nå et eget sogn.

Vi snakker om en laftet langkirke med ca. 170 plasser. Kirken har rektangulært skip, smalere og relativt kort, rett avsluttet kor og sakristier øst for koret samt vesttårn. Den har stående panel utvendig, mens stokkene er flattelgjet på innsiden. Det er gjort en god del endringer etter innvielsen, for eksempel støpt pipe til ovn, og sakristiene kom til først i 1934. Strøm ble lagt inn i 1928, og kapellet ble omfattende restaurert i 1951. I 2000 ble kirkerommet utsmykket med bilder av Borgny Farstad Svalastog.

Benkene er rødmalt, og den samme rødfargen går igjen i noen rekkverk. Altertavlen ble laget av Svendsrud. Den har et stort kors som er rammet inn med arkitektoniske / dekorative detaljer. Prekestolen har fem fag, hvorav ett mot veggen. Den har bilder av evangelistene, og den står nord for koråpningen. Døpefonten er også i tre. Orgelet er fra 1960, fra Norsk Orgel- og Harmoniumfabrikk. De to kirkeklokkene er fra 1875 og 1902. Kirketekstiler til alteret ble laget av Inger Holbø på 1980-tallet.

Kirken er omgitt av kirkegården, som er omgitt dels av steingjerde, dels av stakittgjerde. Det er bårerom under kirken, med inngang til høyre (sør) for hovedinngangen.

Kilder og videre lesning:

Vist 998 ganger. Følges av 1 person.
Annonse

Nye bilder