Jevnaker kirke

Jevnaker kirke ligger i Prestmoen, i skråningene øst for Jevnaker sentrum, der hvor riksvei 35 kommer over fra Lunner. Den har utsikt over Randsfjorden og mot sentrum. På stedet stod det tidligere en steinkirke, visstnok med aner tilbake til 1000-tallet (nærmere bestemt Olav Kyrres tid, dvs. 1066-1093). Denne steinkirken skal ha vært i god stand da den ble solgt på den store kirkeauksjonen i 1723, men en hundre års tid senere ble den karakterisert som «aldeles ubrugbar og kassabel». Etter noe om og men og overføring av eiendomsrettigheter ble den gamle kirken revet i 1832 og ny kirke oppført.

Den nåværende trekirken er åttekantet og modellert etter Vang kirke utenfor Hamar (tegnet av Abraham Pihl eller muligens Svend Aspaas, skjønt begge hadde vært døde noen år da Jevnakerkirken visstnok ble oppført etter en modell). Kirken er laftet, men kledd med stående panel utvendig (fra 1842). Den ble innviet den 8. oktober 1834 og er med sine rundt 700 plasser Hadelands største kirke. Den har to etasjer med gallerier over selve kirkegulvet, så den kan i grunnen sies å ha tre etasjer, som vi ser av vinduene. Som Vang kirke fikk den prekestolalter, som den i motsetning til Vang har beholdt. Opprinnelig hadde vesttårnet pyramidetak (eller telttak, om man vil), men tårnet ble bygget om og fikk sin nåværende form (tegnet av Sverre Knudsen, utført av byggmester A. Mathisen) i 1910. Til å begynne med var benkeplasser fordelt etter stand og stilling i samsvar med tradisjonen, men skilleveggene ble fjernet i 1890 i forbindelse med endring av benker og gallerier. For øvrig er det naturligvis gjort en rekke endringer og reparasjoner opp gjennom årene.

Alterbildet viser hyrdene som tilber Jesusbarnet med Josef og Maria. Selve prekestoldelen er syvkantet. Døpefonten, i tre, er fra 1732. Den er kalkformet og utsmykket med akantusutskjæringer, malt og forgyllet. Døpefatet i forsølvet messing er fra ca. 1660, og kirken har en alterkalk og disk fra 1718. Noe av dette er naturligvis overført fra gamlekirken.

Orgelet har 18 stemmer og ble bygget av Norsk Orgel- og harmoniumfabrikk i 1962. Det arbeides for nytt orgel, og anbudsinnbydelse ble kunngjort i 2013. Samme år meldte Ringerikes Blad at man håpet å få på plass nytt orgel i løpet av 2016.

Kirkens to klokker er fra 1789 og 1893, fra hhv. Erich Schmidt og Ole Olsen & Søn.

Kirken er omgitt av sin kirkegård, der det står et gravkapell nord for kirken. Gravkapellet ser ut som det kan trenge et strøk maling, et inntrykk som bekreftes i visitasprotokollen for bispevisitasen i september 2008. Der fremgår det at kapellet trenger å renoveres, og at taket ikke er tett. Det legges også opp til å innrede det som et livssynsnøytralt ritualrom og forsamlingslokale for menigheten. Det fremgår dessuten av protokollen at det er planer om å utvide kirkegården.

Prestegården ligger på nedsiden av E16 (tidligere riksvei 35).

Kilder og videre lesning:

  • Festtidsskrift til Jevnaker kirkes 150-års jubileum 1834 -1984 (Jevnaker menighetsråd, 1984)

  • Anders Bugge: Jevnaker kirke, i Hadeland. Bygdenes historie I (Nasjonaltrykkeriet, 1932), s. 246-255

  • Jevnaker menighet

  • Wikipedia
  • Alf Henry Rasmussen: Våre kirker. Norsk kirkeleksikon (Vanebo Forlag, 1993), s. 582
  • Hadeland Lag of America
  • Kirkesøk
  • Jens Christian Eldal og Kiri Havran: Kirker i Norge, bind 3: Med historiske forbilder. 1800-tallet (ARFO, 2002), s. 28 (prekestolalteret)
Vist 2265 ganger. Følges av 1 person.
Annonse

Nye bilder