Helgøya kirke

På Helgøya var man uten egen kirke i lang, lang tid mens tienden gikk til å opprettholde den stadig skrantende annekskirken på Baldishol på fastlandet i Nes, som delvis var bygget med materialer fra nedlagte Hovinsholm kirke på Helgøya. Da denne omsider ble erklært uegnet (og for liten) på 1850-tallet, ble det etter mye om og men besluttet å bygge en kirke på Helgøya. I 1868 ble det gitt tillatelse til å bygge på tomten til Svennerud gård. Av to konkurrerende tegninger ble den til Jacob Wilhelm Nordan valgt. Byggmester var Ole Stensrud fra Vang, og kirken ble innviet den 7. desember 1870.

Helgøya kirke er en laftet langkirke med ca. 200 plasser. Til å begynne med var det smått med inventar, men det har kommet til etterhvert, takket være pengegaver. Kirken er også restaurert flere ganger. Altertavlen — av Ragnhild Butenschøn — ble innviet i 1953. Den tidligere altertavlen, laget av kaptein Lassen, er flyttet til bårerommet.

Kirken fikk harmonium skjenket av stortingsmann A. Sæhli i 1875. Dette ble etterhvert byttet ut med et orgel fra Olsen og Jørgensen. Dette ble reparert noe, før kirken fikk sitt nåværende orgel, fra Norsk Orgel- og Harmoniumfabrikk, i 1981 eller 1983 (kildene er ikke helt enige). Prekestol og døpefont er på alder med kirken, i likhet med de to kirkeklokkene fra Bochum. Kirkesøk har noen interiørbilder fra kirken.

Det er kirkegård rundt kirken. I et hjørne av kirkegården er det et femtitalls graver med ortodokse kors. De fleste er etter hviterussere som flyktet fra revolusjonen og kom som kvoteflyktninger til Norge etter et mellomopphold i Kina. De tilbragte sine siste dager på Granlien pensjonat på Helgøya. DIS Norge forteller om en ortodoks seremoni i den forbindelse. Fra kirkegården ser man over til Nes kirke inne på fastlandet. Under kirken er det innredet bårerom. På den andre siden av Helgøyvegen, over parkeringsplassen, står det som ser ut til å være servicebygg for kirken.

Det var bispevisitas i Ringsaker sør i september-oktober 2010. Menighetsbladet kan leses her.

Kilder og videre lesning:

Alternativ vinkel

Nordfra

Sørøstfra

Port

Vindfløy

Hviterussiske graver på kirkegården

Hviterussiske graver på kirkegården

Inngang til bårerom under kirken

Servicebygg

Vist 1454 ganger. Følges av 1 person.

Kommentarer

Flott dette! At kirkene skulle romme alle i sognet gjorde jo sitt til at mange kirker ble revet og nye kom opp i denne perioden. Flott bilde.

Takk, Bengt. Ja, det er jo en gjenganger på 1800-tallet. Det ble etterhvert stilt strenge krav til hvor mange av sognets innbyggere som skulle få plass i kirken på én gang. Det førte til at mange kirker ble pusset opp og utvidet—med varierende resultater.

Det er lagt inn noen flere bilder i dette oppslaget.

Annonse

Nye bilder