Cistercienserklosteret i Lofoten

her kan du også få leid rom for natten til en billig penge.

Søndag 5. september 2004 var en historisk dag på Storfjord gård i Lofoten. Klosteret “Fjordenes dronning” (Monasterium Reginae Aestuariorum), det nye cistercienserkloster i Lofoten ble offisielt åpnet.

Åpningen fant sted under en koncelebrert pontifikalhøymesse ved biskop Gerhard Goebel M.S.F., Tromsø. Den hl. families lille menighets- og (nå) klosterkirke var fullsatt av katolikker og ikke-katolikker.

Navnet “Fjordenes dronning” reflekterer tradisjonen i Polen der moderklosteret befinner seg og der cistercienserklosterne heter noe med dronning (regina), dvs. Jomfru Maria. “Fjordene” sikter ikke bare til stedsnavnet Storfjord, men også til fjordlandskap som noe typisk for Norge. Her har man altså valgt å gi Jomfru Maria tittelen Fjordenes dronning og så bruke denne tittel som navn på det nye kloster.

Umiddelbart før biskopens preken ble opprettelsesdekretet opplest, underskrevet og stemplet av moderklosterets abbed, pater Edward-Kazimierz Stradomski O.Cist. Dette ble så bevitnet ved underskriftene fra seks av de tilstedeværende personer, nemlig biskop Gerhard Goebel M.S.F., pater Dariusz Banasiak O.Cist. (superior), pater Christian Wojcik O.Cist. (munk i klosteret), Gisela Lindahl (menighetsrådets leder), Guri Ingebrigtsen (ordfører i Vestvågøy kommune) og msgr. Torbjørn Olsen (sogneadministrator).

Etter slutningsbønnen ble den særskilte velsignelsesbønn for nye kloster bedt av biskopen. Deretter gikk abbeden og munkene gjennom klosteret og stenket dette med vievann.

Så var det stor kirkekaffe for alle, og derpå middag for en noe engere krets.

Ordføreren (som var sosialminister i Stoltenberg-regjeringen) sa at det var en stor drøm for henne som hun aldri trodde hun skulle få være med på, å bevitne opprettelsen av et kloster. Hun påpekte spesielt kontemplasjonens betydning og siterte fra profeten Mika.

Munkene orienterer seg for tiden i ulike retninger spesielt mht. til landbruksvirksomhet.

utendørs alter

Vist 546 ganger. Følges av 1 person.

Kommentarer

Interessant å lese, Staffan.

Annonse

Nye bilder